I år har byrådsmedlem Hans Nisen 25 års jubilæum som byrådspolitiker. I den anledning har John Macko fra Radio Humleborg, haft en samtale med ham om hans virke. Vi hører om:

- udvalgsposter – fmd i Social og Seniorudvalget – medlem af økonomiudvalget
- vestjyde og uddannelse som kok
- fmd for 3F Nordøstsjælland, samt hoved bestyrelsen i 3F
- mærkesager, ældre – børn – sundhed
- udviklingen i perioden – større afstand til borgerne
- sygefravær ved sidste valg
- tilbagetrækning af madordningen på plejecentrene