Alle borgere i Fredensborg Kommune skal være endnu mere aktive i lokalsamfundet og dermed være med til styrke fællesskabet og ansvarsfølelsen. Det er hovedlinjen i den nye medborgerskabspolitik, som Fredensborg Byråd netop har vedtaget som erstatning for den tidligere integrationspolitik, der udløb ved årsskiftet 2012-13.

”Jeg er glad for, at et flertal i Byrådet bakker op om den nye politik. Medborgerskabspolitikken markerer et skifte, for der er tale om en bred politik, der gælder for alle borgere. Alle kan udvise aktivt medborgerskab og på den måde være med til at styrke fællesskabet i kommunen. Det er positivt, at medborgerskabspolitikken lægger op til, at borgerne skal inddrages mere, for det styrker fællesskabet og ansvarsfølelsen, når man oplever, at man har indflydelse på udviklingen lokalt”, siger Hanne Berg (F), formand for Børne- og Skoleudvalget.

Medborgerskabspolitikken skal sikre, at Fredensborg Kommunes borgere oplever sig selv og hinanden som aktive borgere, der deltager i fritidslivet, på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet.

 

Et bredt samarbejde

Politikken er blevet til i samarbejde mellem politikere, foreninger og medarbejdere. I oktober blev der afholdt et dialogmøde på Nivå Bibliotek og Medborgercenter, hvor bl.a. Frivilligcenter Fredensborg, Nordsjællands Brandvæsen, Aftenskoleforeningen, Kulturelt Samråd, Idrætsrådet, flere frivillige foreninger og de boligsociale helhedsplaner Enebærhaven, Nivå Nu og Kokkedal På Vej kom med gode ideer til politikken. Byrådet drøftede de gode ideer i november, inden politikken blev sendt i høring.

 

Konference efter sommerferien

Dialog og deltagelse er centrale værdier i medborgerskabspolitikken. Derfor bliver der afholdt en medborgerskabskonference efter sommerferien, hvor alle er velkomne til at komme med gode ideer til, hvordan det aktive medborgerskab kan styrkes i Fredensborg Kommune.

Derudover vil medarbejdere fra et bredt udsnit af kommunen i andet halvår af 2013 blive inviteret til et seminar med fokus på borgerinddragelse og videndeling på tværs af faggrupper, bysamfund og indsatser.

 

Læs hele medborgerskabspolitikken på www.fredensborg.dk