Fredensborg Kommunes deltagelse i Frikommuneforsøg II har allerede båret frugt: Ny lovgivning inspireret af forsøget skal give alle kommuner bedre mulighed for at tilbyde borgerne en helhedsorienteret indsats.


Regeringen bygger i sit udspil 'Sammen med borgeren - en helhedsorienteret indsats' videre på de erfaringer, som Fredensborg - sammen med otte andre kommuner - har opnået i frikommuneforsøget "Én plan - for en sammenhængende indsats sammen med borgeren".

 

Det resultat glæder borgmesteren:
"Vi har i mange år arbejdet på at få lov til at gøre sagsbehandlingen mere helhedsorienteret, så borgerne kommer i centrum, får bedre hjælp og oplever at kommunen koordinerer alle indsatser. Det er derfor meget tilfredsstillende, at regeringen nu endeligt åbner for dette", siger Thomas Lykke Pedersen.

 

Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget deler borgmesterens tilfredshed:
"Mange af vores borgere i denne målgruppe kæmper med mange udfordringer samtidig. Derfor er det helt afgørende, at vi kan gøre sagsbehandlingen så smidig og overskuelig for dem som muligt, så de kan koncentrere sig om at komme videre fremfor at løbe frem og tilbage mellem sagsbehandlerne på hvert lovområde", siger Hans Nissen.

 

Opgaven med at indføre den nye lovgivning i praksis, stiller store krav til kommunens organisation, siger Lars Søndergaard, der er formand for Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget:
"Vi har at gøre med meget komplekse sager, som det kræver en stor faglig indsats at koordinere på tværs. Så der er både organisatoriske og teknologiske udfordringer, som vi skal løse for at komme i mål. Konkret mangler vi fx et IT-system, som taler sammen på tværs af de mange forskellige redskaber, der bruges i sagsbehandlingen til dagligt".

 

Fakta om Fredensborg Kommunes frikommuneforsøg
Fredensborg Kommune har aktuelt 23 borgere, som er med i projektet i ressourceforløb og som har fået udarbejdet én plan og er i gang med forskelige indsatser.
Kommunen er frikommune i perioden 2016 til 2020. Her er der frihed til at tilrettelægge indsatsen for og sammen med udsatte borgere, så den bliver simplere og inddrager borgeren i langt højere grad i processen. På baggrund af bl.a. erfaringer fra de ni kommuner vedtog

 

Folketinget lige før sommerferien en ny lov om én helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer.

 

De øvrige kommuner i frikommunenetværket er Allerød, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner.