Budgetforlig – tale Venstre gruppeformand v/Lars Søndergaard

 

Det har været en hård budgetomgang, fordi der igen i år skulle findes mange millioner op omkring de 25 mio. for at overholde servicerammen, som der er indgået mellem regeringen og KL.


Vi er glade for, at Venstres budgetforslag fra sidst om nye læringsmiljøer og nye skoler fortsat er en del af budgetterne i de kommende år. Der afsættes mange penge på budgettet til Skolerne i den kommende budgetperiode fra 2019-2022.


Vi ser, at projektet med skolerne er ved at få godt fat i hele organisationen.


Afdragsprofilen er også fastholdt, så vi i 2019 afdrager 49 mio. og i de efterfølgende år afdrager med 57 mio. årligt.

Vi vil over budgetperioden afdrage over 200 mio., så Fredensborg Kommune bliver gældsfrie i 2027.


Venstre foreslog i de politiske forhandlinger, at vi opnormerer 0-2 års området med uddannet pædagoger. Vi synes selv, at vores forslag var af en beskeden størrelse, nemlig 3 mio. årligt, henset til den stramme økonomi i Fredensborg Kommune.

Det var der desværre ikke et politisk flertal om at imødekomme. Men i Venstre fastholdte vi vores ønske i forhandlingerne, og det blev til 2.3 mio. årligt med uddannet pædagoger. Det var heller ikke alle partier, der ønskede, at det blev uddannede pædagoger, men også dette krav blev fastholdt i forhandlingerne.


Rapporter om børneområdet fortæller, at børn skal stimuleres og udvikles fra den dag, de bliver født. I de første 3 år har man stor mulighed for at påvirke barnets udvikling i en positiv retning. I Venstre mener vi faktisk, at vi skylder alle børn en god start på livet


Venstre ønskede også en bredbåndspulje på 2 mio. årligt – 8 mio. over budgetperioden – det blev til 4½ mio. over budgetperioden i stedet for. Vi er glade for, at de andre partier har støttet vores forslag. Dog med et mindre beløb.


Udvikling af Lergravene i Nivå er ved at tage form. Hvor store dele af området fortsat kan udvikle sig på naturens præmisser samtidig med, at mindre områder bliver tilgængelige med mulighed for leg, læring, ophold og oplevelse.

Venstre har ønsket i disse budgetforhandlinger, at der blev sat yderligere midler af til at gennemføre Helhedsplanen, så i 2021 er der sat 3 mio. af til Lergravene på Venstres foranledning.


Gymnastikkens Hus og Kokkedal Skole: I Venstre ser vi frem til, at de 2 projekter kommer i gang i 2019 og 2020.

Det lykkedes Venstre, at få yderligere 3 mio. til det samlede projekt, som nu er på kr. 70 mio. Vi håber, at budgettet holder, når projekterne har været i udbud.


Venstres forslag om en Whistleblower-ordning fik desværre ikke ”vind i sejlene”, men det blev aftalt, at Økonomiudvalget får en sag på dagsordenen, hvor der bliver fokus på andre kommuners erfaringer på Whistleblower-området. Vi skulle jo nødigt være” first mover” på området.


Talentholdene bliver desværre nedlagt, og det er ikke et ønske Venstre har haft. Til gengæld er det lykkedes Venstre, at få ” First Lego” på budgettet, hvor alle elever på 6. årgang skal deltage og konkurrere om innovation, samarbejde, formidling og anvendt robot teknologi.


Dette var nogle af Venstres forhandlingsresultater i budgetforhandlingerne. Der er flere forslag fra andre partier, som vi også har kunne støtte i forhandlingerne. Der er selvfølgelig også ting, som vi ikke er vildt begejstret for.


Tak til de konservative og Liberal Alliance for et godt samarbejde og gode møder om budgettet. Til de andre partier skal der også lyde en tak for et godt samarbejde om budgettet.


Tak til administrationen for et godt budgetmateriale og dialog/forklaringer på de mange tal og udfordringer, der har været med at få budgettet på plads.


Thomas, tak for ledelse af forhandlingerne – Du kan få et lille Hurra – men ikke et længe leve, som borgmester