Er enigt byråd har vedtaget kommunens første fælles arbejdsgrundlag, som skal understøtte den strategiske udvikling af kommunen de kommende år.

Otte tværgående pejlemærker der sammen sætter retningen mod ét fælles mål. Det er kort fortalt indholdet af det nye fælles arbejdsgrundlag, som byrådet har besluttet skal gælde i hele valgperioden frem mod 2022.

 

Indledningsvis fortæller Borgmester Thomas Lykke Pedersen på vegne af byrådet om: En bæredygtig kommune i udvikling.

Byrådets vision om en bæredygtig kommune i udvikling er rammen om Byrådets arbejde i den kommende periode fra 2018-2021. På de følgende sider fortæller vi om 8 pejlemærker, der sætter retningen mod ét fælles mål – at Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.

Kommunens bygninger, byrum og rekreative naturområder skal danne rammen om den gode og aktive hverdag for alle aldre.
Vi skal sammen skabe trygge boligområder, bysamfund og bymidter, hvor vi har lyst til at mødes og bo. Bæredygtighed er et
centralt pejlemærke, fordi vi også har pligt til sammen at sikre den gode hverdag for de kommende generationer. De mange
gode visioner skal realiseres gennem strategien Fremtidens Fredensborg Kommune, der sætter fokus på moderne og
nytænkende faciliteter, som skal understøtte den nære velfærd for børn, familier og ældre.

Kommunen har ikke patent på at skabe den gode hverdag – det er noget, vi skaber sammen. For børnene handler en god
hverdag om en spændende skoledag i gode fysiske miljøer, der indbyder til leg, læring og god trivsel. En god hverdag handler
om, at borgerne kan komme nemt til og fra arbejde, og at familien kan leve et socialt og aktivt familieliv, med både små og
store børn. For de borgere, hvor børnene er fløjet fra reden er en god hverdag muligheden for et aktivt fritids- og kulturliv,
også sammen med børnebørnene. For ældre borgere handler det om rammerne for en hyggelig og tryg hverdag enten i eget
hjem, måske i en seniorbolig eller på et af pleje- og rehabiliteringscentrene. For de borgere, der har brug for støtte, enten til at
komme godt videre i arbejdslivet, til at klare svære udfordringer i livet eller leve med et handicap, skal vi sammen finde
ressourcerne, der skaber en god livskvalitet.

Vi er alle en del af visionen om en bæredygtig kommune. Som borgere, forældre, pårørende, frivillige, foreninger,
virksomheder og politikere har vi alle engagement i at bidrage til fællesskabet nu og i fremtiden. Forudsætningen for at
realisere den politiske vision for kommunen afhænger af vores engagerede og veluddannede ansatte. Vi har som Byråd stor
tillid til, at medarbejdere og ledere hver dag leverer et stort stykke arbejde til gavn for borgere og erhvervsliv. Vi glæder os til
at trække i arbejdstøjet.

Læs hele byrådets vision her: Det vil Byrådet arbejde for