Byrådet indleder ultimo august forhandlingerne om kommunens budget for 2019 og inviterer i den forbindelse alle interesserede til møde om kommunens budget og økonomi.


Mødet afholdes den 28. august kl. 17-19 på rådhuset i Kokkedal og alle borgere og medarbejdere er velkomne. På mødet er der oplæg om kommunens økonomiske situation og god mulighed for både at kommentere og spørge ind til budgettet.

 

"Vi har gode erfaringer med at holde disse møder, hvor alle interesserede både kan komme til orde og høre nærmere om, hvordan kommunens økonomi er skruet sammen og de muligheder og udfordringer, vi har i byrådet. Jeg håber derfor, at mange benytter sig af muligheden", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, og fortsætter:

 

"Baggrunden er heldigvis, at kommunens økonomi aldrig har været mere robust end nu, hvor vores kassebeholdning er rekordhøj og vi afdrager vores gæld over 10 år. Men vi kommer alligevel ikke udenom, at der skal ske omprioriteringer og besparelser, så vi sikrer os, at budgetterne også holder næste år og at kommunen overholder de indgåede aftaler mellem KL og regeringen. Derudover må vi tage højde for, at vi fremover risikerer at skulle betale et væsentligt større beløb til landets øvrige kommuner som følge af ændringer i udligningsordningen".

Program for mødet:

Velkomst v/ borgmester Thomas Lykke Pedersen
Oplæg om kommunens aktuelle økonomiske situation og udfordringer v/ kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen og økonomichef Henriette Lilleør
Spørgsmål og kommentarer fra borgerne
Dialog med udvalgsformændene i grupper
Årets budgetmateriale offentliggøres på kommunens hjemmeside fredensborg.dk/budget den 17. august.

 

Mødet afholdes den 28. august kl. 17-19 på Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal. Tilmelding er ikke nødvendig.