Efter netop afholdt generalforsamling i Lokallisten Focus Fredensborg har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand, Torben Madsen, Kokkedal, Næstformand, Grethe Troensegaard, Humlebæk, Kasserer, Ulla Meng Schmidt, Nivå, Sekretær, Annemette Ottesen, Nivå, Revisor, Kirsten Sønderskov, Kokkedal, Bestyrelsesmedlem, Benita Grand, Karlebo, Bestyrelsesmedlem Claus Birkelyng, Fredensborg (byrådsmedlem), Suppleant Agnete Paaschburg, Nivå.

Generalforsamlingen udtrykte både stor tilfredshed med Claus Birkelyngs indsats i Fredensborg Byråd, og værdsættelse af de fingeraftryk som Focus Fredensborg opnåede i 2012, ikke mindst i forbindelse med budgetforliget.

Som medlemmer og bestyrelse i Focus Fredensborg har vi løbende en både åben og loyal dialog med byrådsmedlemmet, og Claus Birkelyng takkede for den solide opbakning han havde. Som Claus Birkelyng udtrykte det: ”Jeg er meget tilfreds med, at Focus Fredensborg er lokalliste for hele kommunen, og bestyrelsens sammensætning afspejler også, at vi kommer ud i 4 alle bysamfund og Karlebo. Jeg er glad for at kunne trække på jeres lokalkendskab”.

Udover at vi ønsker at holde skatten i ro, vil Focus Fredensborg have særligt fokus på følgende: • De fire store bysamfund har hver især behov for særligt fokus – især bycentrene lider • En fortsat prioritering af skoler og institutioner – opfølgning på skolefusioner og områdeledelse • En god ældre- og seniorpolitik • Digitaliseringen af det offentlige så alle får den hjælp, de skal have

Specifikke sager: • Fokus på Kokkedal – Usserød Å projektet, Real Dania projektet m.v. giver unik mulighed for et kvalitetsmæssigt løft til bysamfundet. • Byens Hus i Kokkedal – en gammel aftale som af forskellige byrådssamlinger er blevet nedprioriteret. • Realdania-projektet og nye initiativer i bymidten i Fredensborg • Vi ønsker ikke en Ring 5, da den ikke vil kunne bidrage til vækst i Fredensborg Kommune og meget store miljømæssige omkostninger for Nordsjælland, herunder naturen i Karlebo og Kirkelte. • Salg af Hegelsminde til boliger m.h.p. at styrke bymidten og handelslivet Fredensborg   Som et vigtigt punkt på generalforsamlingen var opstilling af listen til Kommunalvalget den 19. november 2013.

 

Kandidaterne på Focus Fredensborg er følgende:

 

  1. Claus Birkelyng, Fredensborg 2. Annemette Ottesen, Nivå, 3. Torben Madsen, Kokkedal 4. Grethe Troensegaard, Humlebæk

 

Opstillingslisten er ikke endelig, og generalforsamlingen har givet bestyrelsen mandat til at opstille yderligere kandidater. Der arbejdes pt. med nogle interessante emner fra flere af kommunens bysamfund.

Det er Focus Fredensborgs klare mål at få to mandater i byrådet ved kommunalvalget i november 2013.