På sit første budgetseminar den 20. april indledte det nye byråd forberedelserne af kommunens budget for 2019. Kommunens økonomi er sund og forberedt til store investeringer, men regeringens manglende ændring af udligningsordningen koster Fredensborg Kommune dyrt. 

Det budskab stod centralt i borgmesterens oplæg på det nye byråds første budgetseminar den 20. april.

- Kommunens økonomiske situation har aldrig været bedre. Kassebeholdningen og de kommende års driftsoverskud er forberedt til store investeringer i vores byer og skoler, som vi på den måde ruster til fremtiden. En mørk sky i horisonten er dog desværre ændringen af udligningsordningen, som fra 2019 koster kommunen 23 mio. kr. årligt. Det stiller os overfor en række vanskelige beslutninger, når budgettet skal lægges, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Efter borgmesterens oplæg fremlagde udvalgsformændene de centrale udfordringer og ønsker på deres område, så hele byrådet er godt klædt på til de kommende forhandlinger.

Inden administrationen fremlagde sin vurdering af kommunens økonomiske rammer for budget 2019-22 holdt KL’s cheføkonom Morten Mandøe, oplæg om kommunernes økonomiske situation.

Borgmesteren indleder de konkrete forhandlinger med byrådets politiske partier om budgettet efter sommerferien, når den nye økonomiaftale mellem regeringen og KL er på plads og kommunens administration har regnet på konsekvenserne for kommunens økonomi.