Torsdag den 27. februar 2018 afholdte Venstre i Fredensborg generalforsamling.

Jette Hansen blev genvalgt som formand.

Der blev valgt 8 bestyrelsesmedlemmer:
Ole Skou (genvalgt), Vagn Koch Jensen (genvalgt), Inge Børsting (genvalgt), Claus Hassing (genvalgt), Peter Hove Andersen (genvalgt), Thomas Bak, Peter Stattau Jakobsen og Kristian Tanderup.

Som suppleanter blev genvalgt:
Preben Goth og Poul Jespersen

Gruppeformand for byrådsgruppen Lars Søndergaard fortalte om valgresultatet og de efterfølgende forhandlinger.

Ved konstitueringen har Venstre fået en god repræsentation i de stående udvalg. Venstre har faktisk fået minimum 2 repræsenter i hvert af de stående udvalg, hvilket vil sige, at Venstre i udvalgsarbejdet har fået mulighed for at få en god liberal synsvinkel ind over sagerne.

Herefter fortsatte Folketingskandidat i Fredensborg-kredsen Kristian Nørgaard Jensen med at fortælle om bl.a. sine mærkesager:

1.Reformer er med til at skabe vækst
2.Vi skal gøre det lettere at være iværksætter
3.Skatten på arbejde skal ned
4.Vi skal være en aktiv partner i EU med fokus på samhandel

Tirsdag den 8. marts 2018 afholdte Venstre i Fredensborg konstituerende bestyrelsesmøde, hvor poster og udvalgsposter blev fordelt.

Ole Skou blev valgt som næstformand.
Inge Børsting blev valgt som kasserer.
Claus Hassing blev valgt som sekretær

Desuden blev en række emner drøftet, herunder kommende arrangementer, aktiviteter for medlemmerne m.m.

VU formand Emilie Frederiksen oplyste, at der vil ske fusionering af afdelingen i Helsingør med Venstre Ungdom Nordkysten for at styrke VU-arbejdet.

Jette Hansen
Formand for Venstre i Fredensborg