Fredensborg Kommune justerer den administrative organisation, så den blandt andet matcher de store krav, som følger med kommunens ambitiøse skoleudviklingsprojekt.

Byrådet godkendte mandag aften en mindre organisatorisk ændring i den kommunale administration. Ændringen betyder, at det nuværende Center for Læring, Fritid og Sundhed deles, så der fremover bliver ét Center for Skole og Dagtilbud, og ét Center for Kultur, Fritid og Sundhed.

Formålet med ændringen er behovet for at kunne koncentrere ledelseskraften om de kommende års store udviklingsaktiviteter på skole- og dagtilbudsområdet og samtidig øge det ledelsesmæssige fokus på kulturområdet.

"Projektet Fremtidens Folkeskoler er det mest ambitiøse projekt i kommunens historie. Med et samlet budget på op mod 1 mia. kr. stiller projektet uhyre store krav til ledelse og styring mange år frem. Jeg er derfor meget tilfreds med, at vi øger ledelseskraften på dette område", siger Per Frost Henriksen, formand for Børne- og Skoleudvalget.

Tilfreds er også formanden for Kulturudvalget, Ulla Hardy-Hansen:
"Ledelse af kulturområdet stiller store krav til løbende dialog med de mange foreninger og institutioner, som er aktive ildsjæle i kulturens verden. Den indsats kan i langt højere grad ske fremover, og det glæder jeg mig meget over på kulturens vegne".

Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen uddyber:
"Der er gennemført store besparelser på kommunens administration de seneste år og blandt andet nedlagt og fusioneret mange opgaver og centre. Det skete senest for to år siden, hvor 12 centre blev til 9. Men i lyset af byrådets ambitiøse planer - bl.a. på skoleområdet - er det nuværende Center for Læring, Fritid og Sundhed blevet for stort og komplekst til at sikre ledelsesopgaven for både skoleprojektet og de øvrige områder.
Ved at dele centeret, sikres alle områder den fornødne ledelseskraft, idet der ansættes en ny centerchef med ansvar for kultur, fritid og sundhed".

Som led i ændringerne byttes der også direktørreferencer på to områder. Direktør Mads Toftegaard og direktør Lina Thieden bytter referencer, idet Mads Toftegaard overtager børne- og skoleområdet og Lina Thieden overtager ældreområdet. Ændringerne træder i kraft den 1. marts, hvor stillingen som chef for Center for Kultur, Fritid og Sundhed samtidig bliver opslået til besættelses snarest muligt.