Socialdemokratiet i Fredensborg Kommune har på en velbesøgt generalforsamling søndag valgt nye bestyrelsesmedlemmer, herunder ny formand. Den tidligere formand Benn Gandløse Vestergaard valgte at træde tilbage som formand grundet hensyn til familie- og arbejdslivet. I stedet har partiforeningen valgt Vivian Johnsen til ny formand.

Fokus i den nye bestyrelse vil være et fortsat bredt samarbejde, at formidle de socialdemokratiske værdier og være synlige i kommunens bysamfund, sådan at der kan skabes grobund for en fortsat fremgang til partiet ved de kommende kommunalvalg, så der gerne skal være mindst 11 socialdemokrater i byrådet efter KV21.

På generalforsamlingen blev drøftet værdipolitik på bl.a. flygtninge- og integrationsområdet, offentlig trafik og udviklingen i kommunens bysamfund. Den afgående formand kunne berette om et begivenhedsrigt år med et meget flot valgresultat til Fredensborg Byråd, hvor 31,6 pct. stemte på Socialdemokratiet, som derved gik frem fra 9 til 10 mandater i byrådet. Dernæst takkede Benn Gandløse Vestergaard for den store opbakning fra partiforeningens side, for det gode samarbejde med bestyrelsen, byrådsgruppen og ikke mindst borgmester Thomas Lykke Pedersen i den forgangne byrådsperiode. Formanden takkede også de mange frivillige og kandidater for deres store indsats ved valget i november, som var uvurderlig og var med til at sikre det flotte resultat.

Til Regionsrådet i Region Hovedstaden fik Fredensborgkredsen held med valg af kredsens opstillede kandidat Charlotte Holtermann. Charlotte Holtermann berettede ved generalforsamlingen om arbejdet i den socialdemokratiske gruppe i Regionen og blev genvalgt som vælgerforeningens folketingskandidat.

Den nye bestyrelse i den socialdemokratiske partiforening består nu af Vivian Johnsen - formand, Lasse Lynæs - næstformand, Christian Spure Hansen – kasserer, Peter Vilain - sekretær og webmaster, Annett Kjær-Andersen - medlemsansvarlig, Dorthe Lisemose, Jan Jensen, Dorte Beyer Nielsen og Kirsten Brandt, samt suppleanterne Lars Sandt, Hans-Erik Winther og Majbritt Damborg.