Fredensborg Byråd har taget hul på de første drøftelser på vejen mod næste års kommunale budget.

Startskuddet lød på fredagens budgetseminar, hvor administrationen fremlagde den første budgetvurdering. Her kunne politikerne konstatere, at kommunens økonomiske fundament er solidt og robust – men at der ligger udfordringer forude.

Resultaterne taler deres eget tydelige sprog: Regnskabet for 2012 var godt, og økonomistyringen fungerer tilfredsstillende.

Udgangspunktet har for Byrådet været at sætte tæring efter næring. Gennem målrettede effektiviseringer er der bl.a. skabt rum for investeringer i energirenovering af kommunens bygninger, udvikling af fremtidens folkeskole, flere omsorgstimer til de svageste ældre, flere pædagogtimer og en sænkning af skatterne for erhvervslivet.

Plads til udvikling

På budgetseminaret var der enighed om at fastholde en kurs med økonomisk ansvarlighed. Men politikerne var også enige om, at der samtidig skal findes plads til nye investeringer og udvikling af kommunen, så den fortsat fremstår attraktiv for nuværende og fremtidige borgere.

Økonomiske udfordringer

Det betyder, at der også i de kommende år skal ske effektiviseringer. Trods et godt økonomisk fundament, vil kommunens budgetter blive presset ekstra i de kommende år. Det skyldes ikke mindst den generelle samfundsøkonomi, der kører i et lavere gear end forventet. Dermed får kommunen færre indtægter fra person- og ejendomsbeskatningen.

Derudover forventes regeringens nye vækstpakke at betyde en væsentligt lavere offentlig vækst, og dermed en forværring af budgettet fra 2015 og frem. Dertil kommer en lavere befolkningstilvækst end hidtil antaget, og som betyder, at vi i endnu højere grad bliver udfordret af den ændrede befolkningssammensætning Det vil sige, at spændet stiger mellem antallet af borgere, der er i den erhvervsaktive alder, og som betaler skat til kommunen – og så dem, der er udenfor arbejde og betaler mindre i skat.

Endelig er der en vis usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af den kommende økonomiaftale mellem regeringen og KL samt usikkerhed om en mulig kommende skolereform.

Budgetseminar i august

Til august afholdes et nyt budgetseminar. På det tidspunkt vil forudsætningerne for kommunens økonomi i 2014 og frem stå mere klart. Samtidig vil budgetseminaret være indledningen til de egentlige politiske forhandlinger frem mod vedtagelsen af næste års budget.

{jcomments on}