Borgmester Thomas Lykke Pedersen, har i dag udsendt den politiske konstitueringsaftale, som blev indgået i nat mellem de respektive politiske partier. - Der er tale om en meget bred politisk aftale mellem 7 af det kommende byråds 8 partier. Det er således kun Liberal Alliance der med 1 mandat, har valgt at stå udenfor konstitueringsaftalen, oplyser borgmesteren.

”Som borgmester for endnu en periode og dermed frem til udgangen af 2021 er jeg naturligvis meget glad for, at det igen er lykkedes at lave en bred politisk aftale, og på konstitueringspartiernes vegne vil jeg derfor med en stemmeprocent på 73,18 også udtrykke en stor tak til de mange borgere, der med deres stemme har vist deres tillid til partierne og vores kandidater”.

Konstitueringsaftalen viser fordelingen af de politiske poster mellem partierne og i løbet af de kommende dage og frem til konstitueringsmødet den 12. december, vil partierne så sætte konkret navn på de forskellige poster.

Konstitueringspartierne er enige om:

Den fremtidige udvalgsstruktur som det fremgår af nedenstående skema.

(O) tildeles formandsposten (2 år) og NF-posten (2 år) i selskabet Nordsjællands Park og Vej.
(O) tildeles NF-posten (2 år) og (A) NF-posten (2 år) i Fredensborg forsyning A/S.
At konstitueringspartierne i valgperioden positivt vil bestræbe sig på at indgå brede budgetforlig.
Der udarbejdes et afsnit om bæredygtig udvikling i PMK´s kommissorium.
Der nedsættes et venskabsby råd.

Som det fremgår af skemaet, går borgmesterposten til Socialdemokratiet, 1. viceborgmester bliver Ulla Hardy Hansen fra Det konservative folkeparti og Venstre får så 2. viceborgmesterposten. Her er der ikke sat navn på endnu.

Aftalen der er fremsendt til pressen er underskrevet af Socialdemokratiet (A), Dansk Folkeparti (O), Enhedslisten (Ø), Det Radikale Venstre (B), Socialistisk Folkeparti (F)
Ulla Hardy Hansen ( C ) Det konservative Folkeparti (C ) og Venstre (V).

Hvorfor at Ulla Hardy-Hansen står som medunderskriver - ud over hendes parti, er et åbent spørgsmål.