Fredensborg Kommune fik i midten af oktober - sammen med otte andre kommuner - grønt lys fra Social- og Indenrigsministeriet på deres fælles ansøgning om at indgå i et frikommunenetværk for perioden 2016-2020. De øvrige kommuner er Allerød, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød.

Temaet for frikommuneprojektet er ”Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren”. Bag overskriften gemmer sig ønsket og troen på at skabe bedre koordinering og smidigere sagsbehandling for borgere, der på én og samme tid er i berøring med flere forskellige myndigheder på det sociale område.

”Jeg glæder mig over, at Fredensborg Kommune igen er med til at afprøve nye løsninger og samarbejder, der kan komme borgerne til gavn. Det er i mine øjne vigtigt, at vi som kommune hele tiden tænker i innovation og kvalitetsudvikling af den kommunale service”, siger borgmester Thomas Lykke Petersen, som også glæder sig over, at projektet udgør et af de kun i alt otte kommunenetværk, som ministeriet valgte blandt 43 ansøgere.

Projektet strækker sig over flere fagområder: ”På socialområdet er dette frikommunenetværk en unik mulighed for at tage aktiv del i samarbejdet med andre kommuner. Dermed aktiverer vi den fælles erfaringsmasse til at udvikle bæredygtige løsninger, som vil betyde, at borgere med komplekse problemer oplever en bedre og mere effektiv indsats fra kommunens side, end vi har mulighed for at yde i dag”, siger Hans Nissen, der er formand for Social- og Seniorudvalget.

På arbejdsmarkedsområdet er det et vigtigt mål, at projektet bidrager til at hjælpe flere borgere hurtigere i beskæftigelse – herunder dem som i dag og af mange forskellige grunde måske bevæger sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Det er formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget tilfreds med:”Med en mere sammenhængende og tværgående indsats kan vi hurtigere dosere den hjælp og de midler, som den enkelte skal bruge for at finde en plads på arbejdsmarkedet og dermed blive selvforsørgende. Jeg er derfor spændt på at se, hvordan projektet udvikler sig”, siger Thomas Elgaard.(billedet)