7 ud af 8 partier har indgået en aftale om budget – som ikke bare i denne valgperiode – giver din og min kommune et markant visionært løft på både anlægs- og driftssiden, skriver Socialdemokratiet i Fredensborg i en pressemeddelse.

Dette vidner om et byråd, der samarbejder om at skabe resultater til gavn for os borgere i Fredensborg kommune.

Der er tale om et visionært budget, der også sikre flere midler til kernevelfærden, hvorfor der fx sikres et løft til driften af vores daginstitutioner og skoler. Dette er vigtige område for os, da gode daginstitutioner og skoler ligger et fundament for, hvordan det enkelte barn klare sig senere i livet, både gennem uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i samfundet generelt.

Med budgettet sikres et betydeligt løft til vores skole fysiske i hele kommunen.
De skal alle gennemgribende moderniseres, hvorved nogle af landets bedste skoler får endnu bedre vilkår til at sikre læring til eleverne, som i lyset af digitaliseringen og den teknologiske udvikling bliver endnu vigtigere i de kommende år.

Dertil er det tanken, at der skal opføres en ny skole i Nivå, der skal være en del af et Generationernes hus. Her er det visionen, at der skal være et plejehjem, et topmoderne bibliotek samt en svømmehal.

Den øvrige infrastruktur får også et løft.
Således gennemføres en ambitiøs anlægsplan frem mod 2030 til samlet 1,3 mia. kr. uden at der bliver behov for at optage nye lån, mens at skatterne holdes i ro.
Dette vidner om, at kommunen har en stærk økonomi, hvorfor det fortsat er en realistisk målsætning, at kommunens ordinære gæld skal være afviklet i 2027.

Med dette forlig gør vi Fredensborg kommune til et endnu bedre sted at bo i.
Et Endnu bedre sted at være barn og vokse op i.
Et endnu bedre sted at nyde sit otium.

Udtaler Per Frost Henriksen Gruppeformand, Socialdemokratiet i Fredensborg, og
Benn Gandløse Vestergaard Formand, Socialdemokratiet i Fredensborg i en pressemeddelse.