Tirsdag den 21. november 2017 er der kommunal- og Regionsrådsvalg. Der skal vælges 27 byrådsmedlemmer til Fredensborg Byråd og du kan blive en af dem.

Kandidater
De, som ønsker at stille op til valget, skal udfylde en kandidatliste. En kandidatliste behøver kun at indeholde et navn og må højst indeholde 31 navne.
Det samlede antal kandidater på kandidatlister, der indgår listeforbund, må højst udgøre 35 navne.
En kandidat kan ikke være stiller for en kandidatliste, hvor den pågældende selv er opført som kandidat.

Partier uden for byrådet
Kandidatlister fra partier, som ikke sidder i byrådet nu, skal indlevere kandidatliste underskrevet af mindst 25 stillere og højst 50 stillere. Kandidatlister, som ikke er fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra mindst 25 stillere, kan fra tirsdag den 19. september og til og med tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12:00 indlevere kandidatlisten til valgbestyrelsen personligt i Center for Politik og Organisation, Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

Partier i byrådet
Kandidatlister, der ved sidste kommunalvalg blev repræsenteret i byrådet, og som fortsat er repræsenteret i byrådet tirsdag den 19. september 2017, kan som noget nyt blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere. Kandidatlister, som ønsker at blive fritaget for kravet om stillere, kan fra tirsdag den 5. september 2017 og senest tirsdag den 19. september 2017 kl 12:00 indlevere kandidatliste til valgbestyrelsen personligt i Center for Politik og Organisation, Fredensborg Rådhus, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal.

 

Læs mere her