Øresund skal have status af beskyttet havreservat, mener SF.

Det vil sætte rammerne for videreudviklingen af regionen som blå region med fantastiske rekreative muligheder langs havet.

 

 

 

I Humlebæk, i Nivå Strandpark og ved Mikkelborg samt langs den øvrige Øresunds kyst og -havne myldrer badende børn og voksne, padleboards, surfere og sejlere og kajakker, der nyder godt af det rene havvand, som vi har adgang til midt langs Øresundskysten. Vandet er så rent, så vi kan spise de fisk, som folk hiver op af havnen. Det skal vi udvikle og værne om, mener SF, der vil have gjort Øresund til et beskyttet havreservat.


SF på Christiansborg opfordrer nu Regeringen til at tage kontakt til den svenske regering for at foreslå, at Øresund skal være dansk-svensk havreservat.

- Øresund er et enestående rigt biologisk område i betragtning af sin beliggenhed i et tæt befolket område. Et havreservat kan sikre, at vi ikke i fremtiden sætter det over styr i takt med byernes hastige udvikling og vækst - hvis begge lande vil det, siger Trine Torp, Miljøordfører for SF.

I Øresund er der alt fra lavvandede bugter og vige med ålegræs og havgræs, over blød mudderbund til stenrev og klippekyster fyldt med alger. Det giver gode og forskelligartede levesteder for Sundets 140 forskellige fiskearter, og alle de sjældne dyresamfund. Mylderet af liv under bølgerne er med til at holde vandet rent, samtidig med at det også tiltrækker et rigt fugleliv, og er hjemsted for sæler. Er man heldig kan man sågar se marsvin, delfiner og store hvaler.

- Det er unikt, at vi har så flot natur i havet tæt på på vores byer og strande i Humlebæk, Nivå og ved Kokkedal. Ved at give Øresund status af havreservat kan vi skabe rammerne for at udvikle og brande Øresundsregionen som blå region. Det er der er stort potentiale i i forhold til bosætning og turisme i et rekreativt attraktiv område. Der er også et potentiale i det for erhvervsfiskeriet, når vi satser på bæredygtigt fiskeri i et område med fokus på beskyttet havmiljø, siger Hanne Berg,SF, i Fredensborg byråd.

Øresund som internationalt havreservat – det vil vi gøre:

· I folketinget vil SF forsøge at samle partiledere bag et krav til regeringen om at henvende sig til den svenske regering med et forslag om en aftale om at gøre Øresund til internationalt beskyttet havområde. I praksis vil det betyde stop for råstofindvinding i det danske område, da råstofindvinding allerede er forbudt i den svenske del. Reservatet skal meddeles EU og østersøsamarbejdet i HELCOM. Desuden vil det skulle sikres, at god økologisk vandkvalitet opnås bl.a. gennem krav til begrænsning af landbrugets forurening og rensning af overløb fra renseanlæg.

· I København og Øresundskommunerne samt i Regionen vil SF foreslå, at byggeprojekter, som kommunen eller regionen har indflydelse på eller skal give tilladelse til, ikke anvender råstoffer fra Øresund. Samt at styrke samarbejdet mellem Øresunds-kommunerne på begge sider af sundet.

Gevinster.

· Forbedret vandkvalitet. Øresund er et enestående rigt biologisk område i betragtning af sin beliggenhed i et tæt befolket område med Nordens anden største by, hovedstaden København, og syvende største by, Malmø. Vandkvaliteten er kraftigt forbedret siden 1970´ernes ’Pløresund’ som følge af rensning af byernes spildevand, men vandkvaliteten opfylder endnu ikke miljømålene. Rensning af overløb fra renseanlæg under monsterregn og ekstra opmærksomhed på landbrugets forurening, skal sikres.

· Uforstyrret havbund og mere biodiversitet. Hovedårsagen til den store biodiversitet i Øresund er forbud mod bundslæbende fiskeredskaber (trawl) siden 1930´erne, hvor det blev indført, for at sikre den store skibstrafik i området. Den eneste aktivitet der i dag for alvor skader havbunden i Øresund er råstofindvinding – al anden fiskeri foregår med skånsomme fiskeredskaber af kystfiskere.

· Flere turister og lystfiskere. København og Øresundsregionen vil kunne brande sig som naboer til det eneste, internationale havreservat i et industrialiseret land. Der er i forvejen en omfattende interesse i lystfiskeri og havfiskeri på Øresund.