Børne- og Skoleudvalgsformand i Fredensborg Kommune, Hanne Berg, SF, stiller forslag til byrådet i anledning af Grundlovsdag.

Hvilken bedre måde at fejre Grundlovsdag på, end at give borgerne bedre mulighed for at deltage i det nære demokrati. SF foreslår, at borgerne i Fredensborg kommune får mulighed for at tage enkeltsager op i byrådet via borgerdrevne forslag. Det vil give borgerne mulighed for at skabe konkrete forandringer i nærmiljøet og styrke demokratiet.


Vejen til byrådet kan være besværlig, når man som borger opdager noget, man vil have ændret på. Det vil SF lave om på. SF har derfor foreslået, at borgerne skal have mulighed for at stille borgerdrevne forslag, som kommunalbestyrelsen skal behandle på lige linje med de forslag, de folkevalgte selv tager op i byrådet.

Hanne Berg, byrådsmedlem i Fredensborg kommune siger:

- Det vil styrke udviklingen af vores kommune, hvis borgerne får bedre mulighed for at pege på, hvor der er problemer og komme med løsningsforslag. Det kan vi skabe mulighed for, ved at åbne op for at borgerne kan stille forslag, som vi forpligter os til at behandle i byrådene. Mange små initiativer tages allerede i dag af folk, som bliver utålmodige og derfor selv skaber resultater – f.eks. som gruppen ”Mere Liv i Nivå Bymidte” har gjort, ved at bygge en lege- og grillplads ved siden af Nivå Bibliotek til fælleskabets bedste.

Men større initiativer kræver kommunens handlekraft – og nu kan borgerne altså være med til at sætte forslag til behandling i Fredensborg byråd, hvis SF´s forslag altså bliver vedtaget.

- I SF har vi helt siden 90’erne drøftet, hvordan man kan styrke borgerinddragelsen og vi har flere gange foreslået Folketinget at vi styrker muligheden for borgerinitiativer – blandt andet ved at give borgerne bedre mulighed for at fremsætte forslag i Folketinget. Nu stiller vi forslaget i vores kommune.

Fakta om forslaget:
• Hvis forslaget vedtages skal formanden for Byrådet, på vegne af borgerne, fremsætte borgerdrevne forslag til drøftelse i Byrådet.
• Forvaltningen etablerer en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt.
• Det kræver, hvad der svarer til hvad et mandat ”koster” i byrådet i form af ca. 700-800 underskrifter/tilkendegivelser fra borgerne, at få et forslag drøftet i Byrådet
• At ordningen træder i kraft pr. 1. oktober 2017.

Ordningen med borgerdrevne forslag er kendt fra flere kommuner som Rødovre og Albertslund.