Staten er ved at udarbejde en ny overordnet plan for Hovedstadsområdet ”fingerplanen” og har spurgt kommunerne om deres ønsker

Ved mødet tirsdag den 9. maj i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget foreslog Venstre, at kommunen skulle svare, at vi ønskede Hillerød-fingeren forlænget til Fredensborg, så Fredensborg får de samme udviklingsmuligheder som Kokkedal, Nivå og Humlebæk. Fredensborg har i dag gode kollektive forbindelser til København, med tog via Hillerød og med bus via Kokkedal og Humlebæk, så kravene til god infrastruktur er opfyldt.

Til vor glæde støttede de andre partier Venstres forslag, så det er et enig udvalg, som bakker op om vort forslag. Kommunens forvaltning arbejder nu videre på, at Fredensborg forhåbentligt kan blive fingerby, det vil nemlig give kommunen bedre muligheder for at udvikle Fredensborg udtaler  Lars Søndergaard.

Venstres borgmesterkandidat Lars Søndergaard, medlem af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget udtaler:

”Fredensborg er en vigtig by for kommunen, Venstre i Fredensborg mener, at byrådet bør have de samme muligheder for at udvikle kommunens gamle by- og handelsmæssige centrum Fredensborg som kommunens 3 andre byer – det er kommunalt nærdemokrati. Vi er glade for, at de andre partier støtter Venstres forslag.”


Baggrund:

Den overordnede planlægning for hele Hovedstadsområdet er fastlagt i den såkaldte fingerplan.

Siden den første plan fra 1947 har tanken været, at byerne skal udvikles i zoner langs jernbanerne, og der skal være strenge restriktioner for byudvikling andre steder.

Oprindelig var fingrene ikke så lange, og den nordsjællandske finger endte i Holte. I 1960 blev fingrene strakt ud til de omgivende købstæder Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde og Køge, og her ender fingrene – på trods af en eksplosiv befolkningsvækst – stadig!

Fredensborg ligger – modsat Kokkedal, Nivå og Humlebæk – ikke i en finger. Det betyder, at kommunens muligheder for at udvikle Fredensborg er meget begrænset, da staten skal spørges om lov til selv ganske små ting.