Borgmesterkandidat Lars Søndergaard for Venstre skriver i en pressemeddelelse følgende om borgmestrens udlægning om økonomien for Fredensborg kommune.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen udsendte fredag den 28. april en pressemeddelelse med følgende citat:

”Udgangspunktet er godt: Vores økonomi er grundlæggende sund. Vi har styr på udgifterne og vores nuværende kassebeholdning på 170 mio. kr. er den højeste i kommunens historie. Da vi samtidig forventer at den ordinære gæld vil være afdraget om 10 år, har vi i dag det bedst tænkelige grundlag for at sikre både en stabil drift og en god langsigtet udvikling af kommunen”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Lånte fjer
Borgmesteren smykker sig med lånte fjer. Kassebeholdningen består reelt alene af 26 mio. kr., idet alle øvrige midler i kassebeholdningen allerede er båndlagte, enten til kommunens løbende betalinger af lønninger og leverandører (60 mio. kr.), allerede hjemtaget lån til køb af belysningsnettet (13. mio.kr.), manglede afregning af budgetgaranti vedr. 2016, der forfalder i 2017 (20 mio. kr.) og institutionernes overførte midler vedr. 2016, som forbruges i 2017 (41 mio. kr.).

Som det fremgår, er udfordringerne store, 110 mio. kr. over budgetperioden, og det nye basisbudget, inkl. udfordringer viser en kassebeholdning i frit fald.

På budgetseminaret bekræftede kommunaldirektøren at byrådets råderum pt. består af 6,5 mio. kr. årligt i 4 år svarende til de 26 mio. kr. i disponibel kassebeholdning. Alle øvrige midler skal findes ved kompenserende besparelser i det allerede eksisterende budget mener Lars Søndergaard.