Fredag den 28. april mødtes byrådet til årets første budgetseminar, og dermed har politikerne taget hul på arbejdet med den sidste budgetaftale i denne valgperiode.

”Udgangspunktet er godt: Vores økonomi er grundlæggende sund. Vi har styr på udgifterne og vores nuværende kassebeholdning på 170 mio. kr. er den højeste i kommunens historie. Da vi samtidig forventer at den ordinære gæld vil være afdraget om 10 år, har vi i dag det bedst tænkelige grundlag for at sikre både en stabil drift og en god langsigtet udvikling af kommunen”, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen, og fortsætter:

”Men selv i gode tider er der behov for, at vi fastholder den stramme styring af økonomien og arbejder strategisk på alle områder. På budgetseminaret præsenterede alle udvalgsformænd derfor de langsigtede perspektiver og strategier på hvert deres område. Dermed fik alle i byrådet en god forståelse forud for budgetforhandlingerne for både kommunens udfordringer og muligheder de kommende år”.

Byrådet indleder de konkrete forhandlinger om budgettet efter sommerferien. Budgettet for 2018-21 skal vedtages den 25. september 2017.