Fredensborg Kommune har på kommunens henvendelse modtaget en vejledende udtalelse fra Datatilsynet om muligheden for at foretage logning og kontrol af byrådsmedlemmers og medarbejderes internettrafik og e-mails. 


"Jeg er først og fremmest glad for, at Datatilsynet i sin udtalelse bekræfter, at ikke enhver undersøgelse af mulige overtrædelser af byrådsmedlemmers tavshedspligt skal foretages af politiet. Kommunen har også selv nogle muligheder for at foretage sådanne undersøgelser," udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Datatilsynet bekræfter, at det er de samme regler, der gælder for byrådsmedlemmer som for kommunens medarbejdere. Det afgørende er, om der i det konkrete tilfælde foreligger en situation, hvor kommunens interesse i at foretage den pågældende undersøgelse overstiger hensynet til den berørte person.

Datatilsynets udtalelse er således i det væsentlige i overensstemmelse med administrationens hidtidige vurdering. Der kan dog være behov for en større tydelighed og præcisering af kommunens interne retningslinjer. Selv om det allerede i dag eksplicit fremgår af kommunens Informations-sikkerheds håndbog, at "Fredensborg Kommune forbeholder sig ret til at skaffe sig adgang til data og e-post for medarbejdere, hvis dette sker af drifts- eller sikkerhedshensyn.

Økonomiudvalget vil på sit kommende møde drøfte sagen på baggrund af udtalelsen fra Datatilsynet, slutter borgmesteren.