I sagen om brud på tavshedspligten medvirker Venstres byrådsgruppe gerne til, at sagen kan blive fuldt belyst udtaler Lars Søndergaard, der er gruppeformand i Venstre.


Hvis Datatilsynet stiller sig i vejen for en undersøgelse af hvordan oplysningerne er blevet lækket til pressen, vil Venstres 7 medlemmer i Byrådet gerne give borgmesteren fuldmagt til at Venstres medlemmer kan få undersøgt deres brug af e-dagsorden systemet i dagene omkring lækagen.

Gruppeformand Lars Søndergaard udtaler i den forbindelse: ”Det er vigtigt, at borgerne i Fredensborg Kommune kan stole på, at politikerne i Byrådet kan håndtere fortrolige oplysninger.

Vi vil gerne medvirke til at sagen blive fuldt belyst, også selvom det i sidste instans bliver politiet, der skal stå for undersøgelsen.

Lars Søndergaard fortsætter: ”Generelt hører vi, at borgere i Fredensborg Kommune føler, at der bliver truffet mange beslutninger bag lukkede døre.

Vi opfordrer derfor borgmesteren til at sætte et punkt på dagsordenen til et byrådsmøde i den nærmeste fremtid, om hvordan vi kan få endnu større åbenhed i beslutningerne”.

I en tidligere sag om læk af oplysninger fra en lukket sag opfordrede Venstres medlemmer af Økonomiudvalget til at sagen blev politianmeldt for at få belyst sagen i åbenhed.