Hanne Berg: SF er med i budgettet i år, fordi det i det mindste ikke er børnefjendsk som sidste år, hvor flertallet sparede 26 mio. kr. på børneområdet over 4 år.

Men jeg er ikke jubeloptimist over budgettet. Hvis jeg som SFér havde haft de afgørende mandater ved budgetforhandlingerne, ville jeg have krævet økonomi til at understøtte en langt mere klima-og miljøvenlig omstilling og langt stærkere bekæmpelse af den sociale ulighed, blandt andet for at hjælpe kontanthjælpsmodtagere på vej mod fattigdom.

SF er gået med i budgettet, fordi flere elementer rimer godt på at gøre en positiv forskel for borgerne:

Jeg er lettet over, at vi kan bevare vores fritidshjem, ligesom 1000 forældre har krævet det ved en omfattende underskriftindsamling. På den måde kan vi bevare en klar adskillelse mellem skoledag og fritidsliv for børnene i 0-6 klasse med vægt på fri-tid uden tests og ensretning.
Jeg er overordentlig glad for penge til flere pædagoger til børnene (meget beskedent: o,5 mio. kr i 2017) og ca. 8 mio. kr. samlet over de næste 3 år, når rammebesparelsen vedtaget i år er fratrukket.


Jeg er fornøjet ved, at klimaindsatsen fortsætter på samme niveau som tidligere, at skolekantinen får tilskud på 300.000 kr. pr. år til at genåbne på Nivå Skole efter et år at have været lukket, som følge af en presset økonomi.


Jeg stolt af, at jeg fik et flertal med på at investere i nye udearealer til Nivå Skole på 2,5 mio. kr. Det manglede bare! Skal vi ikke havde råd til at modernisere et udeareal til eleverne til en af vores sidste skoler, hvor der stadig er huller i asfalten, når vi har råd til byudvikle til glæde for frivilliges fritids- og kulturliv for omkring 100 mio. kr. de næste 4 år.


Skønt at projekt svømmehal +modernisering af Nivå bibliotek ikke er skrottet, men skal drøftes i 2018. Ud over en svømmehal til skoleelever, ældre og børnefamiliers glæde, er jeg som SFér optaget af, at Biblioteket skal udvikles med mødelokaler og musik- og foredragssal til et sandt medborgerhus, der skal være åbent og tilgængeligt for alle borgere.


Jeg vil som SFér kræve grønne fingreaftryk på en ny svømmehal + modernisering af biblioteket, så byggeriet bliver mest muligt energibesparende. Jeg er uenig med kritikerne i byrådet der siger, at en svømmehallen er et prestigeprojekt, som vi kan undvære. NEJ. Den er nyttig og nødvendig i en moderne kommune ud fra et sundhedsperspektiv, og kan desuden vise sig at blive det afgørende trumfkort ift. a tiltrække flere børnefamilier til kommunen i konkurrencen med de andre kommuner i Nordsjælland.


Nivågård Malerisamling får øget støtte, så det kan fortsætte med at udvikle nye kulturoplevelser for lokalsamfundet – det er vigtigt for SF! Og Nivå Gymnastikforening får Gymnastikkens Hus i Kokkedal, hvilket også er fantastisk for de mange brugere.


Penge til nye cykelstier og skiltning af stier i byerne, hvor vi stadig ingen navngivning har, er der nu også sat penge af til i budgettet. Det luner i en tid hvor luftforureningen fra bilerne er høj i såvel KBH som i vores byer langs Øresundskysten, og hvor cyklismen er én blandt mange tiltag der skal mindske biltrafikken.

SF er utilfreds med den ”omvendte Robin Hood”

Jeg er oprørt over, at et flertal - ud over at ville spare på udsatte børn, specialundervisning, handicapområdet (og i mindre grad ældreomsorg) - samtidigt sætter erhvervsskatten ned, hvilket er et ønske fremsat af de Konservative. Samlet set er det ”en omvendt Robin Hood”, og jeg er stærkt utilfreds med, at vi undergraver kommunens skatteindtægter i en tid, hvor vi har mange uløste udfordringer., og hvor f.eks. regeringens stramninger for kontanthjælpsmodtagerne pr. 1. oktober gør kommunens sociale ansvar voldsomt større. En enlig mor eller far kan risikere at blive smidt ud af boligen, fordi kontanthjælpen nu bliver for ussel, og børn vil komme til at vokse op i fattigdom. Jeg frygter, at vores budget ikke i tilstrækkelig grad tager højde for at modvirke den nye fattigdom, der vil opstå i kølvandet på kyniske landspolitiske beslutninger.


Jeg er i øvrigt også meget overrasket over, at de konservative ikke har krævet forbedringer til skoleområdet, f.eks. penge til en kortere skoledag med to-lærerordning og derfor en længere åbningstid af de Konservative. For det provenu, som kommunen går glip af pga. de Konservatives skatteundergravning, kunne vi i stedet have besluttet en gradvis indføring af en kortere skoledag for de mindste klassetrin. Christian de J. Du var så insisterende og vedholdende bare for ½ år siden, hvor sagen var hele to gange i byrådet, bannerført af hvad jeg opfattede som jeres oprigtige ildhu. Jeg vil holde jer fast ved næste budgetforhandling på et samarbejde med jer om vores fælles mærkesag.

Nu vil jeg slutte min tale. SF har valgt at deltage i budgetvedtagelsen i år som i de fleste andre år, for at få budgettet lidt mere venligt over for børnefamilierne, lidt mere socialt og lidt mere grønt end hvis vi stod uden for budgettet.


Tak til fagforeninger, tillidsfolk og medarbejdere i administrationen for jeres input og gode arbejde. Uden jer ville budgettet mangle jordforbindelse.

Tak til borgmesteren for et stort arbejde med at samle trådene. En særlig tak til børnefamiliernes trofaste musketerer i budgetforhandlingerne: Henriette (Ø), Ergin, (S) Hossein (D) og Lars (B) der alle sad med som forhandlere og en halv tak Helle (LA) fordi hun - mens hun stadig sad ved forhandlingerne - sammen med os andre krævede markante forbedringer til småbørneområdet.