Målet er at flygtninge hurtigt får et fast job eller kommer i gang med en uddannelse. Og det lykkes så godt i Fredensborg Kommune, at andre kommuner nu lader sig inspirere af metoden. ”Vores metoden er i princippet ganske enkel”, siger Thomas Elgaard, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

”Vi screener flygtningenes jobrettede ressourcer, kompetencer og kvalifikationer allerede mens de er i asylcentret og venter på at flytte til kommunen. Med den tidlige screening kan vi bedst nå vores mål om, at flygtningene skal have en plads på arbejdsmarkedet senest tre døgn efter, at de er ankommet til Fredensborg Kommune”, siger Thomas Elgaard.

”Men det mest afgørende element i metoden er det gode og konkrete samarbejde vi har med vores lokale erhvervsliv om at finde praktikpladser og jobåbninger til flygtningene. Det kræver en stor og håndholdt indsats fra begge parter – og det er jeg stolt over, kan lade sig gøre”, slutter Thomas Elgaard.

Fredensborg Kommunen er i en ny analyse netop blevet udpeget som blandt de 10 mest succesfulde kommuner til at få nytilkomne flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse. Analysen er udført af KORA – Det Nationale Institut for Kommunernes og Regionernes Analyse og Forskning.

Fakta:
Fredensborg Kommune har siden 1. september 2015 modtaget 44 flygtninge. 8 af dem er i dag selvforsørgende – heraf 5 i ordinært job og 3 i uddannelse/ SU.
26 flygtninge er i virksomhedspraktik og/eller i job med løntilskud.
6 af de 44 flygtninge er vurderet til ikke at være arbejdsparate.