Byrådet i Fredensborg har onsdag i denne uge, sendt et brev vedrørende modulvogntog gennem Fredebog by, til Transportministeren, samt trafikordførerne fra Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Her følger brevet ordlyd:

Ændring af Trafikforliget 2014 for at undgå modulvogntog igennem Fredensborg by


Som en del af Trafikforliget 2014 vedtog den daværende regering og forligsparterne, at udbrede forsøgsvejnettet til modulvogntog. Det betød blandt andet at rute 6 mellem Helsingør og Hillerød skal udbygges til at kunne afvikle trafik med disse op til 25 m lange lastbiler. Rute 6 løber midt igennem Fredensborg by og Byrådet i Fredensborg Kommune er derfor stærkt bekymrede over konsekvenserne af Trafikforliget.

Byrådet beder derfor parterne bag forliget om tage denne del af forliget op igen, og ændre beslutningen om at lade modulvogntog køre igennem Fredensborg by. Byrådet peger i stedet på, at modulvogntogene kan benytte ruten ad Helsingørmotorvejen–Isterødvejen. Disse veje er facadeløse veje og er designet til denne type trafik. Fredensborg by oplever store gener fra stigende trafik på rute 6. Vejen skærer tværs igennem byen, hvilket betyder at skolebørn dagligt skal krydse vejen, at naboerne oplever støj og rystelser og at mulighederne for byens udvikling bliver begrænset. Disse gener vil selvsagt øges, hvis der også skal køre modulvogntog på rute 6.

En af ideerne med modulvogntog er at samle godstrafikken på færre og større lastbiler for at spare miljø og energi. Byrådet anerkender dette, men undres over, at man argumenteret af miljøhensyn, tillader modulvogntogene at køre midt gennem en by som Fredensborg. En af fordelene med at udpege et særligt vejnet til modulvogntog er netop, at holde dem på veje, som har udformning og omgivelser der passer til modulvogntog, og dermed undgå at de kører på veje, hvor de skaber problemer for borger og øvrige trafikanter. Vejdirektoratet fik i 2011 evalueret det foreløbige forsøg med modulvogntog. Af evalueringen fremgår blandt andet, at befolkningen er af den opfattelse, at modulvogntogene primært skal færdes på motorvejsnettet og at lette trafikanter oplever større utryghed når de færdes sammen med de store lastbiler. 

Den alternative rute ad Helsingørmotorvejen-Isterødvejen som Byrådet foreslår, vil være ca. 10 km længere end ruten igennem Fredensborg by. Ifølge evalueringen af modulvogntog, så benyttes modulvogntog primært til længere ture på 200 – 300 km. En ændring på 10 km vil således kun være en mindre forøgelse, som ikke vil ødelægge modulvogntogenes generelle miljøfordel. Frederiksborg Amts Avis (17.08.2016) har fået foretaget beregninger, som viser, at den alternative rute vil medføre en ekstra rejsetid på højest 7-8 minutter, og koste ca. 90 kr. ekstra pr. lastbil.

Til denne gennemsnitsberegning kan det dog tilføjes, at ruten gennem Fredensborg har flere steder med lyskryds eller rundkørsel, der kræver stop og dermed medfører et højere brændstofforbrug pr. km. Byrådet har aftalt møde med Vejdirektoratet den 1. september, med henblik på at drøfte problemerne ved at lade modulvogntogene køre igennem Fredensborg by samt undersøge mulighederne for at benytte ruten ad Helsingørmotorvejen-Isterødvejen. En forudsætning herfor er Trafikforliget fra 2014 ændres. Vi ser derfor frem til, at dette sker.

Brevet er på vegne af Byrådets underskrevet af Borgmester Thomas Lykke Pedersen