Sundheds- og Ældreministeriet har netop tildelt Fredensborg Kommune 7,4 mio. kr. til 23 konkrete initiativer til en mere værdig ældrepleje. Pengene stammer fra den såkaldte ”Værdighedspulje” på 1 mia. kr., som kom på finansloven for i år”Jeg er glad for, at pengene nu kan komme vores ældre borgere til gavn”, siger Hans Nissen, der er formand for Social- og Seniorudvalget.

Kommunen har søgt ministeriets pulje om midler til 23 forskellige initiativer, der tilgodeser flest mulige af kommunens svageste ældre.

Initiativerne skal ses i tæt sammenhæng med kommunens øvrige indsats for de ældre medborgere og den netop reviderede ældrepolitik: ”Et værdigt ældreliv”.

”Initiativerne under værdighedspuljen skal blandt andet sikre en bedre modtagelse i kommunen af ældre borgere, der udskrives fra hospitalet og en højere kvalitet i omsorgen ved afslutningen af livet.

Hertil kommer en række indsatser for demente og deres pårørende, herunder at det nu bliver muligt at fastholde kommunens demensboliger "Asmundshøj”, siger Hans Nissen.

”Derudover har vi valgt at anvende en del af puljemidlerne til maden til de ældre, både i form af øget valgfrihed på plejecentrene, spisefællesskaber på kommunens dagcentre og en særlig fokus på udvikling af kvaliteten af måltidet til ældre der har risiko for utilsigtet vægttab.”, siger Hans Nissen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedtekst: Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde har tildelt kommunen 7,4 mio. kr. til værdig ældrepleje. Her ses ministeren sammen med udvalgsformand Hans Nissen og borgmester Thomas Lykke Pedersen