Fredensborg Byråd har nu indledt arbejdet frem mod vedtagelsen af kommunens budget for 2017-20.

Det skete på et budgetseminar den 29. april, hvor politikerne både drøftede kernevelfærd og kommunens aktuelle økonomi.

”Vi står overfor en vanskelig opgave med at få enderne til at mødes i de kommende års budgetter og dermed også, hvordan vi fremover prioriterer vores kernevelfærd til borgerne", konkluderede borgmester Thomas Lykke Pedersen efter seminaret.

Kommunens økonomiske udfordring skyldes især stigende udgifter på en række områder, herunder flygtningeindsatsen, og at regeringen lægger stramme bånd om kommunernes økonomi.

For at kvalificere grundlaget for de kommende budgetforhandlinger, havde byrådet inviteret professor Mickael Bech, der er direktør for KORA (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning), til at fortolke begrebet kommunal kernevelfærd i lyset af de nationale udfordringer med bl.a. flere ældre og en faldende arbejdsstyrke.

Byrådet indleder de konkrete forhandlinger om budgettet efter sommerferien. I de forhandlinger indgår også prioriteringen af de projekter, som indgår i den netop vedtagne Planstrategi - Fremtidens Fredensborg Kommune.