Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde besøgte mandag demenscafeen i Fredensborg Kommune.

Det skete som led i regeringens arbejde med at formulere en national handlingsplan på demensområdet.


Under besøget talte ministeren med brugere af demenscafeen og kommunens to demenskoordinatorer om, hvordan man i cafeen bl.a. hjælper borgere og pårørende med konkret hjælp og støtte til at indrette deres liv med demens.

Ministeren havde derudover lejlighed til at drøfte udfordringerne på demensområdet med borgmester Thomas Lykke Pedersen og formand for Social- og Seniorudvalget Hans Nissen.

"Jeg er stolt over, at vores tilbud til borgere med demens og deres pårørende kan inspirere til ministerens arbejde med en national handlingsplan på dette vigtige område", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

"Vores demenscafe har stor succes med at skabe et trygt miljø i en hyggelig ramme for både pårørende og de af vores borgere, som er berørt af demens.

Her får de både konkret hjælp og støtte til, hvordan de nu indretter deres liv", siger Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget.

Billedtekst:

Sundheds- og Ældreminister Sophie Løhde flankeret af formand for Social- og Seniorudvalget Hans Nissen og borgmester Thomas Lykke Pedersen ved besøget på demenscafeen på Byvejen 14 i Nivå.