Handicaprådet har netop udgivet sin årsrapport for 2015. Rådet har i løbet af året arbejdet med et stort antal politiske sager med betydning for borgere med handicap. Rådet fortsætter indsatsen i 2016.

Dialog om kommunes handleplan for besparelser på handicap- og psykiatriområdet, dens konsekvenser for borgerne og indsatsen vedrørende ordblindhed på skolerne er blot nogle af de sager, som Handicaprådet har haft på dagsorden i løbet af 2015.

Indsatsen er beskrevet i Fredensborg Kommunes Handicapråds årsrapport for 2015, der netop er udkommet. Af beretningen kan man læse, at rådet i årets løb har arbejdet målrettet med indflydelse på kommunens serviceniveau, ligesom tilgængelighed har været et tilbagevendende fokusområde på Handicaprådets møder.

”Handicaprådet er opmærksomme på den vedtagne masterplan på handicap- og socialpsykiatriområdet, der indebærer servicenedsættelser. Vi følger nøje planens konsekvenser for borgernes hverdagsliv. Det arbejde vil vi fortsætte i 2016.

2015 blev også året, hvor vi fik indledt drøftelserne om en tilgængelighedsplan.

Dette arbejde indledes i 2016. Der er masser at tage fat på.

Vi glæder os til arbejdet,” siger formand for Handicaprådet og byrådsmedlem, Kristian Hegaard.

Årsrapporten viser, at Handicaprådet i 2015 afholdte ni møder og behandlede 64 sager, hvor der blandt andet er arbejdet med tilgængelighed i en række aspekter, høringer og retssikkerhed.

Kvalitetsstandarder, jobindsatsen for psykisk syge, regler for oplysende voksenundervisning og revision af tilskudsregelsæt for aftenskoler er andre af rådets sager, der har været behandlet på møderne gennem året.

Handicaprådet rådgiver Byråd og forvaltning i sager med handicapaspekt. Rådet består af 7 medlemmer fra Danske Handicaporganisationer og 7 medlemmer udpeget af byrådet.

Årsrapporten er vedlagt og kan også læses på www.fredensborg.dk