VENSTRE i Fredensborg afholdt torsdag den 25.2.2016 generalforsamling på Fredensborg Rådhus.

Efter Niels Venge Olesens tilbagetræden i forsommeren 2015, var der lagt op til valg af ny formand.

Ikke overraskende blev fungerende formand Jette Hansen, Kokkedal valgt med applaus uden modkandidater.


Jette Hansen er med 33 år i partiet, da heller ikke ny i lokalpolitik, og har i sin tid i Venstre beklædt mange vigtige poster, herunder virket som suppleant i byrådet, siddet i skatteankenævnet i 12 år, i integrationsrådet i 5 år, beklædt rollen som næstformand i lokalforeningen, og senest altså som konstitueret formand.


Jette er også kendt for sit store engagement i det lokale idrætsliv, hvor hun beklæder posterne som: Hovedformand i Kokkedal Idræts Klub, formand for HUK Håndbold,Formand for brugergruppen Egedalshallen/Holmegårdshallen og sidst men ikke mindst er Jette tillige træner for U8, samt aktiv håndboldspiller.


Der var endvidere nyvalg til bestyrelsen, og formanden kunne med glæde konstatere, at flere helt nye Venstremedlemmer valgte at træde ind og løfte de store opgaver sammen med de ”gamle” medlemmer.


Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Ole Schou, Humlebæk
Mie Stattau, Nivå
Vagn Koch Jensen, Nivå
Carsten Bo Nielsen, Humlebæk
Inge Børsting, Kokkedal
Claus Hassing, Kokkedal
Bjørn Cronquist, Sørup
Per Andersen Hove, Humlebæk

Venstres Ungdoms (VU) repræsentant i bestyrelsen, lokalformand Johannes Holm VU , Fredensborg fortsætter sit arbejde i bestyrelsen.

Som suppleanter blev der genvalg til
Poul Jespersen, Fredensborg
Jørn Christophersen, Humlebæk

Formanden udtrykte stor tilfredshed med bestyrelsens sammensætning og glædede sig til at begynde bestyrelsesarbejdet med nye som gamle medlemmer, idet hun påpegede, at der med valget var opnået en foryngelse, god geografisk spredning samt en rimelig kønsmæssig sammensætning.


Der blev endvidere afholdt valg til Fredensborgs kredsbestyrelse. Fredensborg kredsen dækker Fredensborg og Hørsholm kommuner og har ansvaret for opstilling af lokal folketingskandidat, samt gennemførelse af valgkamp mv.


Fra Fredensborg vælgerforenings side, blev følgende medlemmer valgt til kredsbestyrelsen:
Lars Egedal (byrådsmedlem), Karlebo
Jette Hansen, Kokkedal
Carsten Bo Nielsen, Humlebæk
Bjørn Cronquist, Sørup

Da vi nu er midtvejs i byrådsperioden, og således påbegynder processen frem mod valget i 2017, blev der efter generalforsamlingen afholdt opstillingsmøde, med valg af spidskandidater til kommunal- og regionsvalg på dagsordenen

På basis af byrådsgruppens og den afgående bestyrelses indstilling valgte forsamlingen Lars Søndergaard som Venstres spids- og borgmesterkandidat.

Lars Søndergaard er, med 30 år i byrådet ubetinget Venstres mest erfarne lokalpolitiker.

Lars har i sine 30 år i byrådet beklædt poster i samtlige politiske udvalg, herunder formandsposter, og har således en særdeles glimrende indsigt i kommunens anliggender.

Lars har endvidere i mange år beklædt en stilling som leder af borgerservice i Halsnæs kommune, og har derfor en meget direkte viden om de problemer kommuner generelt slås med.


Lars Søndergaard er i fritiden meget aktiv i Kræftens Bekæmpelse, hvor han sidder i bestyrelsen, fungerer som koordinator for Lyserød Lørdag samt er lokal driftsleder for landsindsamlingen.

Der var genvalg til Thomas Bak, der af byrådsgruppens og den afgående bestyrelse var indstillet som lokalforeningens kandidat til Regionsrådet.

Thomas Bak er ligesom Lars Søndergaard særdeles erfarne i lokalpolitik, og beklæder udover sin plads i byrådet i indeværende valgperiode posten som første suppleant i regionsrådet, hvilket betyder, at Thomas allerede nu, er i besiddelse af stor viden om regionsrådets arbejde.

 

Efter opstillingsmødets afslutning var der almindelig politisk debat.