Dansk Folkeparti og Venstre i Fredensborg kommune har i dag indsendt følgende forslag til behandling i byrådet.
Med baggrund i beslutning den 24-06-14 vedr. kommunens madpolitik:

”Ved udarbejdelse af kostplaner og menuer på Fredensborg Kommunes institutioner, skal det være en rettesnor, at fremmed madkultur skal opfattes som et supplement til – ikke erstatning for – dansk madkultur. Hensynet til fremmede kulturer må ikke hindre, at der serveres traditionelle danske retter.”

 

Vi har konstateret at institutioner i vor kommune ikke lever op til intentionen i beslutningen, F.eks. er der på en skole hvor menuen var stegt flæsk med persillesovs, en dansk ret på papiret, blevet brugt kalkun "bacon" til alle og ikke kun dem der ikke ønsker svinekød.


Derfor fremsætter vi følgende forslag som præciserer sigtet med det oprindelige forslag.
"Vi ønsker, at de kommunale institutioner, der tilbyder madordninger, sikrer, at dansk madkultur er en central del af tilbuddet samtidig med, at der gives mulighed for at efterkomme brugernes ønsker.”


Vi lægger i den forbindelse vægt på, at madtilbuddet når det er vedtaget af et flertal af forældrene i de kommunale daginstitutioner ikke af den enkelte kan vælges fra, hvilket tilsiger en politik, der tager hensyn til hele brugergruppen.


Kommunens institutioner opfylder ovenstående sætning ved uden undtagelse at sørge for, at det tages hensyn til de mindretal, som har specielle ønsker til kosten. Det kunne være allergikere, diabetikere, vegetarer eller religiøse hensyn. Dermed er det også en selvfølge, at der i institutioner uanset religiøs sammensætning tilbydes svinekød som indgår i en lang række madvarer og retter.


Forældrebestyrelser vil være et naturligt organ, når der skal besluttes forskellige politikker i en institution. Eksempelvis spørgsmålet om sukker eller forhold omkring uddeling ved fødselsdage, men et så ømtåleligt emne som hvorvidt der kan være svinekød på menuen mener vi ikke kan pålægges institutionens bestyrelse.


Derfor anbefaler Venstre og Dansk Folkeparti, at Byrådet skal beslutte:


-at kommunale institutioner med madordninger sikrer dansk madkultur som en central del af tilbuddet – herunder serverer svinekød på lige fod med andre madvarer.


-at alle sikres en sund og varieret kost hvor ingen tvinges til at spise noget der strider mod ens holdning eller religion.


-at institutionerne sikrer fleksibilitet som tager de nødvendige hensyn til allergikere, religion, diabetes m.v."

 

ps: I programmet Morgenkrydderen sondag den.24 jan. mellem kl. 10 og 12 kan man hører byrådsmedlem Lars Egedal fra partiet Venster forklare om forslaget.