Ved kommunalvalget i 1970 blev Ole Retoft borgmester for den daværende Asminderød-Grønholt kommune.

 

I 1973 fandt byrådet at kommunenavnet ikke var dækkende, og 1. januar 1974 skiftede kommunen navn til Fredensborg-Humlebæk kommune.

Igennem 8 år og frem til 31. december 1977 var Ole Retoft borgmester mens han samtidig passede sin advokatpraksis i København. Ole valgte at prioritere sin advokatpraksis og 1. januar 1978 overtog Klaus Hækkerup borgmesterposten i Fredensborg-Humlebæk.


Ole Retoft var en aktiv og udviklingsorienteret borgmester og det var i hans tid, at der blev bygget nye skoler og udstykket nye boligområder i den daværende Fredensborg-Humlebæk kommune. Han var med til sammen med byrådet at beslutte og planlægge de fysiske rammer som for en stor dels vedkommende stadig er gældende i dag.

Ole var ikke kun aktiv i byrådet, men deltog også i udviklingen af den almennyttige boligsektor. Med etableringen af Humlebæk boligselskab var han med til at skabe et stærkt lokalt og visionært boligselskab. Her sad han som en flittig og meget vellidt bestyrelsesformand i rigtig mange år. Endvidere var han også i en lang periode formand for Krogerups Højskoles bestyrelse.


Ole blev senere i 1982 valgt ind i det daværende Frederiksborg amtsråd, og sluttede sit mangeårige politiske arbejde 1. januar 1994.

Det var ikke kun blandt socialdemokrater, at Ole var respekteret og afholdt. I alle politiske kredse var der stor respekt om Ole´s mangeårig erfaring som en dygtig advokat og hans stærke engagement i lokalsamfundet og i de forskellige nordsjællandske mærkesager.

Der blev altid lyttet, når Ole tog ordet ved de mange politiske møder som han igennem sin beundringsværdige politiske karriere deltog i.


Tidligere borgmester Ole Retoft har bestemt været med til at danne det fysiske grundlag for den udviklingsorienterede og attraktive kommune som den nye Fredensborg Kommune er i dag.
Vi vil alle savne Ole og vore tanker går i denne tid til Ole Retofts familie


Ære være hans minde

Benn Gandløse Vestergaard, Formand for socialdemokratiets vælgerforening i Fredensborg
Thomas Lykke Pedersen, borgmester