Af borgmester Thomas Lykke Pedersen

 

Endnu et år er omme. Det betyder traditionen tro, at vi for et kort øjeblik stopper op og ser tilbage på året, der er gået.


Julen og nytåret er for de fleste et velfortjent pusterum oven på et år med travlhed. Tiden går ofte hurtigt, når man er optaget og har fokus på at komme i mål. Sådan et år har det været i vores kommune.
Vi fik i 2015 afskaffet byggesagsgebyrer, så det blev mere attraktivt at bygge om og bygge til. Vi fik etableret et Iværksættermiljø og Energicenter for at skabe bedre rammer for erhvervslivet og samtidig fik vi vores Erhvervsservice kørt godt i stilling.

Vi har i det hele taget et godt udgangspunkt med et serviceniveau, der samlet set ligger over landsgennemsnittet.


Vi er fortsat ambitiøse og fokuserede på at nedbringe gælden og med det budget, som er vedtaget, er den ordinære gæld væk i 2027. Vi har ved at justere i den tidligere meget ambitiøse gældsafviklingsstrategi, hvor målet var at være gældfri i 2022, kunnet skabe den fornødne økonomi til at håndtere de driftsmæssige udfordringer og holde fokus på investeringer i fremtiden, samtidig med at vi får opbygget en passende kassebeholdning.


Der er med budgetvedtagelsen skabt en robusthed i budgettet i form af afsatte reserver til både drift og anlæg. I 2016 er driftsreserven forhøjet til 30 mio. kr., for at kunne imødegå eventuelle udfordringer på primært handicapområdet.


Fremtidens kommune
Vi fik sat nogle vigtige milepæle i forbindelse med visionerne og målsætningerne for, hvordan Fredensborg Kommune skal udvikle sig i de kommende år. Det er en vigtig opgave at sikre, at vi fortsat udvikler os som en attraktiv kommune for jer der bor her og for besøgende. Den langsigtede plan for at styrke vores fire byer – Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal – og landområdet kalder vi Fremtidens Fredensborg Kommune.


Til Fremtidens Fredensborg Kommune er der med budgetvedtagelsen afsat 87 mio. kr. til bysamfundene og landområderne over de næste 4 år. Mere end 2.000 borgere og foreninger har på bymøder været inddraget i udviklingen af en fælles vision for vores kommune. Der er kommet mere end 500 konkrete forslag som vi er blevet inspireret af, og som vil danne grundlaget for mange af de ideer, som vil blive realiseret i de kommende år.


Vi har sat penge af til et fremtidigt byens hus i Kokkedal med udgangspunkt i det nuværende Egedal Medborgerhus. Ligesom køb af ”Posthusgrunden” har åbnet nye muligheder for udviklingen af Humlebæk bymidte ved fx at huse Humlebæk Bibliotek fremadrettet.

I Fredensborg er der arbejdet videre med bymidten. I samarbejde med Realdania blev der i 2015 arbejdet med en række initiativer, der skal styrke byen og dens identitet til gavn for jer der bor der, erhvervslivet og byens turister. Vi fik solgt Helgesminde og indført biler i gågaden som et sivegade-forsøg. Forsøget evalueres i foråret 2016.

I Humlebæk åbnede vi her for godt 2 måneder siden Humlebæk Idrætscenter. Et fantastisk flot byggeri som ligger smukt i den del af Humlebæk, hvor der skal udbygges og være endnu mere liv. Udover idrætscentret, så er vi også på vej med et nyt pleje- og rehabiliteringscenter. Planen er, at centret skal opføres inden for de næste par år, og med indflytning af de første beboere i 2018.


Vi har arbejdet med en potentialeplan for Humlebæk, der peger på byens særkende og muligheder. Vi skal fremadrettet se på, hvordan vi udvikler Humlebæk. Her er posthusgrunden, biblioteket og centret centrale omdrejningspunkter for, hvordan vi kan gøre bymidten endnu mere attraktiv og levende.

I Nivå har vi, både i året der er gået og fremad, haft fokus på Nivå Havn og Strandparken, Nivå centret og svømmehal og gymnastikkens hus. Der er store potentialer i udvikling af Nivå i forhold til at skabe en attraktiv by og kyst som indbyder til masser af aktiviteter.

I Kokkedal har vi fortsat fokus på klimatilpasning – og endda i Danmarks største klimatilpasningsprojekt i samarbejde med Realdania. Vandlegepladsen ved Børnehusene Kokkedal kom i stand i dette år. I det nye år vil der for alvor komme gang i gravemaskiner og anlægsarbejder, når pladsen foran plejecenter Egelunden skal omdannes til en skålformet plads med videobilleder af valmuer. Foran Egedalshallen skal der tilsvarende laves et aktivitetsområde og en ny legeplads foran Kokkedal Skole.

Den 1. oktober 2015 rundede Fredensborg Kommune 40.000 indbyggere. Det overordnede mål er at skabe en økonomisk og faglig bæredygtighed. At det går opad med indbyggertallet er et udtryk for at Fredensborg Kommune er en interessant bopælskommune, og jeg tager det samtidig som udtryk for at vores service er god. For mig som borgmester er det vigtigt, at borgere og virksomheder har oplevelsen og følelsen af at blive taget alvorligt. Det er centralt i mødet med kommunen.

Byrådet har formuleret en vision for fremtidens Fredensborg Kommune med høje ambitioner og forventninger til en kommune, der kan fastholde alle jer der bor her og tiltrække nye borgere. Fredensborg Kommune er en naturskøn kommune med Øresund til den ene side og Esrum Sø til den anden. Vi har gode skoler, et rigt foreningsliv, gode plejehjem og stor samhørighed og forskellighed i de fire bysamfund og landet.

Jeg ønsker, at her hvor vi bor, skal det være et godt sted at leve og arbejde. Jeg ønsker også, at vi skal være visionære og fremadskuende. Når I som borgere er i kontakt med kommune på den ene eller anden måde, er det mit mål, at I bliver taget alvorligt. Det er helt essentielt for en god kommune.
2015 har været et skelsættende år. Skelsættende fordi vi fik taget fat på nye dialog- og samarbejdsformer med borgerne, erhvervslivet og interessenter.


Jeg vil gerne sige tak for det store engagement og de mange ideer, som op mod 2000 borgere og ikke mindst foreninger har bidraget med i processen med Fremtidens Fredensborg Kommune.

Fremtidens Fredensborg Kommune er i høring frem til den 25. januar. Så benyt lejligheden til at give din mening til kende, men enhver er naturligvis også velkommen til borgermødet den 21. januar på rådhuset om fremtidens kommune.

Med disse ord ønsker jeg alle i Fredensborg Kommune et rigtig godt nytår.