Budgettale af gruppeformand Per Frost Henriksen (S) ved andenbehandling af budget i Fredensborg kommune, mandag den 5/10 2015 i byrådssalen.

 

Tak for et godt og gennemarbejdet budgetforlig.

Tak til borgmesteren for god styring af processen og tak til forligspartierne for rigtig godt samarbejde hele vejen igennem.

Der er tale om et forlig, hvor alle har vist vilje til at nå et fælles resultat. Ingen tvivl om, at budgettet havde set anderledes ud, hvis socialdemokraterne var 14 mandater i byrådet. Det er vi ikke, endnu.

Fremtidens Fredensborg Kommune har fået en central placering i budgettet. Der er afsat penge til udvikling af Fredensborg Kommune.

Den store interesse for bydelsmøderne, med over 2.000 aktive borgere der tog del i visionsarbejdet har stor betydning for den videre planlægning.

Det er skønt at se, at flere borgergrupper er i fuld gang, at der er tro på fremtiden og der er konkrete ideer til den videre udvikling.

Socialdemokraterne ser frem til vedtagelse af helt konkrete projekter i Fremtidens Fredensborg Kommune.

Fredensborg kommune er en attraktiv kommune. Vi er meget opmærksomme på, at kommunen som helhed skal udvikles, at der er fire byer, Nivå, Fredensborg, Kokkedal og Humlebæk og et stort skønt landområde.

På kerneområderne kom vi tættere på en tilfredsstillende budgettildeling. Vi har fået bugt med de store sparebidrag og har nu kun regeringens befalede 1 procent tilbage. Kernevelfærden er vigtig for os, derfor følges alle områder tæt for at sikre en god service til alle borgere. Børn, unge, ældre og udsatte grupper er stadig øverst på Socialdemokraternes dagsorden. Prioriteringsbidraget, nogen kalder det grønthøstermetoden, udfases gradvist over 2016 og 2017 og forsvinder heldigvis helt i 2018.

Finansieringen af dette budgetforlig har været en central del og fyldt meget hos hele byrådet. Vi undgik skatteforhøjelser og fik aftalt en langt mere fornuftig afvikling af kommunens gæld. Kassebeholdningen bliver styrket gevaldigt og det trængte den så sandelig også til. Vi får over de kommende fire år skabt en endnu bedre kommune.

På anlægssiden fortsætter vi udviklingen af kommunen. I fireårsperioden 2016 – 2019 er der afsat over 70 mio. kroner til udvidelse af plejeboligkapacitet, på fritidssiden er der visioner om Svømmecenter i Nivå og Gymnastikkens Hus. Vi holder fast i budgetter på vedligeholdelse af bygninger, hvor der i perioden er afsat over 30 mio.

For socialdemokraterne handler det om, at vi alle trives, at vi alle har det godt og fungere i fællesskabet. Selvom der er besparelser, også besparelser der gør ondt og rører ved følelserne, så er der græsrødder, ildsjæle, frivillige, aktive der træder frem og kommer med løsninger. Nivå er et lysende eksempel. De går ikke i sort, men ser fremad og kommer med konstruktive ideer, der peger fremad og giver merværdi lokalt. Det er sådan en kommune, der er værd at bo i.

Vi anbefaler, at hele byrådet stemmer for det indgåede budgetforlig og at partierne i fællesskab tager ansvar for udmøntningen. Sammenhold er vejen frem mod et endnu bedre Fremtidens Fredensborg Kommune.

Tak for ordet