SFs ordførertale i byrådet til 2. behandlingen af budgettet 2016-19, ved Hanne Berg

1)

SF anerkender at kommunen har et ressourceproblem, som ikke kan løses ved bare at flytte rundt på poster. Der mangler nødvendige penge i budgettet for at vi kan løse de mest påtrængende og basale udfordringer.


SF siger nej til sparekrav til ældre, børn og skole og handicappede efter mange år med salami-besparelser.

SF vil en helt anden vej, med mere lighed, mere tidlig indsats, mere kollektiv trafik, bedre medborgerskab og integration og flere kulturaktiviteter.

Med vores alternative budgetforslag vil vi sikre 20-30 flere pædagoger pr år, 15 flere lærere og pædagoger på skolerne pr år, og 12 flere hjemmehjælpere pr år til ældreomsorg og pleje.

SF siger nej til nedskæring af kollektiv trafik, nej til alle besparelser på børneområdet, besparelser på de selvejende børnehaver, dødsstødet til Medborgerskabscenteret på Nivå Bibliotek, nedlæggelse af medborgerskabspuljen og integration, besparelser på bibliotek og udsatte børn, nej til at spare 16 mio. kr til modernisering af skolerne til tidssvarende og afvekslende rammer, så skolereformen kan udfoldes.

SFs og Enh. budgetforslag betales af en forbedret skatteindtægt: 35 kr/mdr for de laveste indtægter og 145 kr/mdr for de højeste indtægter, en gældsafbetaling svarende til flertallets forslag, og besparelser.


2)
Vores fælles F og Ø budgetforslag er baseret på en fornuftig og langsigtet tankegang i forhold til kommunens udfordringer. Ikke mindst inden for de bløde områder.

På ældreområdet er det både en kortsigtet og langsigtet fornuftig investering med flere ressourcer, idet flere personaler vil reducere antallet af fejl der begås (eks. medicinområdet, kontakt med pårørende), vil sikre at færre genindlægges, netop fordi der bliver taget ordentlig hånd om den udskrevne ældre borger, og derved kan kommunen dæmme op for den ukontrollable udgift som påføres pga. de mange (gen)indlæggelser. Ud over at et øget antal ansatte på ældreområdet vil føre til øget tryghed hos de ældre og langt større arbejdsglæde hos de ansatte.
 

På børne- og skoleområdet ser vi vores høje prioritering af området som et tilskud til en sund kommunal og statslig økonomi, i takt med at den tidlige indsats i daginstitutioner og skole kan forbedres. Sociale problemer forebygges, og flere sikres uddannelse og arbejde.  Herved opnår samfundet en opbygning af social kapital ved at udvikle og gøre flere børn robuste. For tænk over, hvor dyrt det kan blive, når problemerne ikke tages i opløbet, men ophober sig over et livsforløb. I den sociale forskning (Scandia-modellen) har man beregnet en såkaldt ”Udenforskabets pris”.

Hvis 8,2 % af hver årgang falder udenfor det gode liv, vil det samlet koste samfundet 72,3 mia. kr. over et livsforløb.

For det koster dyrt som følge af livsstilssygdomme, anbragte børn, stofmisbrug, indlæggelser, domme arbejdsløshed, førtidspension mv.  

Derfor vil SF investere fornuftigt og langsigtet i at opbygge social kapital – i børnenes liv via daginstitutioner, skoler og sociale tiltag, for at undgå ”udenforskabets  pris”.

De borgerlige og Socialdemokraterne prioriterer hård kapital (veje og bygninger) overordentligt højt. Den hårde kapital skal efter min mening selvfølgelig også vedligeholdes, men lige nu sætter flertallet kikkerten for det blinde øje, når de anskuer sociale og pædagogiske udfordringer i kommunen.  Ja – det er som om flertallet helt overser livet i børnehøjde.

Flertallets budget er ude af social balance, målt på den pædagogiske, sociale og forebyggende vægt.

3) Kulturpolitik
SF er skuffet over at Byens hus i Kokkedal som projekt bliver sparet væk, I stedet er der blevet råd til et kulturhus i Humlebæk. Det er uretfærdig fordelings- og kulturpolitik, og et løftebrud fra Konservatives side, som i sidste byrådsperiode talte varmt for Byens Hus.
 
4)
SF synes det er urimeligt, at forligspartierne ikke anerkender, at det ikke kun er idrætsfaciliteterne der skal tilføres midler, endda i den dyre ende, som idræts- og tenniscenteret i Humlebæk til 45 mio. kr.
men at også musikeleverne i kommunen har brug for et løft i form af et antal nye klaverer, fordelt på skolerne. Det er en billig kommunal investering, men med stor virkning for de mange elever, 
som vælger at bruge deres fritid og energi på at gå på Musikskolen. Igen har de borgerlige og Socialdemokraterne ikke blik for hverken børneperspektivet eller for kulturpolitik for børn.

5)

Børnefjendsk er jeg blevet bedt om ikke at kalde budgettet. Men de tørre facts taler deres desværre deres alt for tydelige sprog:

Flertallet vedtager besparelser på 29 mio. kr., (Samlet for Børn og Udsatte børn). Alene på børneområdet svarer besparelsen på 24 mio. kr. til ca. 6 % af børnebudgettet.

Når man ser på flertallets konkrete besparelser på de faglige budgetområder (altså hvis vi ser bort fra besparelser på administrationen på 23 mio. kr.)udgør halvdelen af disse besparelser, besparelsen på børn.

6)

Afslutningsvist vil jeg sige, at for første gang i mine 10 år i byrådet vil jeg IKKE anbefale flertallets budgetforslag til vedtagelse. Jeg har nået en kant, og har lyttet til mange røster i den offentlige debat. Jeg vil stemme imod. Jeg anbefaler i stedet SF og Enh forslag som er fornuftigt og langsigtet løsning for kommunens budget.