Hermed Dansk Folkepartis ordføre tale til 2. behandling af budget i mandag aften ved Flemming Rømer.

 

Vi er glade for at Fredensborg kommune undgik skattestigninger, selvom vi havde ansøgt om muligheden. Dette er den nemme løsning som Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten vælger.

Der er mange gode initiativer i forliget. Især er vi glade for at rundkørsel i Humlebæk trods udfordringerne stadigvæk er med i overslagsårerne, dette vil SF og Ø spare væk på trods af at det er den sorteste plet rent trafikmæssigt i vores kommune, samt at muligheden for en forbedring af tunnel under jernbanen på Ullegårdsvej bliver undersøgt så det evt. kan laves i forbindelse med Banedanmarks renovering i 2017.

Humlebæk hallen er der afsat 5 millioner til istandsættelse af.

Mange af de besparelser som de fire små partier der ikke er med i forliget foreslår undgår vi, bl.a. pensionistudflugten som vi er overbevist om samlet set er en investering og ikke en ren udgift.

Derudover er der ikke sammenhæng mellem deres ændrigngsforslag SF & Ø forslår, som vi budgetforligspartierne,  at vi skal færdiggøre det projekt vi har med fejlkoblinger af kloak, MEN de vil fremadrettet ikke tjekke om de nye kloakker er koblet korrekt så vi adskiller regnvand fra kloakvand, der er LA og Frie Liberale da mere konsekvente de vil spare det hele væk.

MEN konsekvensen er dette er at alt det arbejde vi allerede har lavet ikke ville ha samme nytte, da vi hvis vi stopper nu eller i 17 ikke når i mål og at vi fremover vil for at sige det rent ud for lort i regnvandet og at vi får overløb i kloakken pga. regnvandet.

De borgere i Kokkedal øst der ikke længere har en bus tæt på hvor vi oprindeligt havde afsat penge til forsøg med gratis flextur i år og næste år, får nu pga. langsomlighed hos MOVIA nu glæde af det i 16 & 17, dette ville de fire små også spare væk.

Især SF & Ø har været fremme med at ”vi” spare for meget for børneområdet, de glemmer at deres forslag har stor effekt på forældre betalingen:

Stigning i forældrebetaling i 2016

Takst stigning   kr. pr. år

Øget forældre

betaling

i 1.000 kr.

I %

Budgetforlig 2016, børnehave

72

238

0,4

Budgetforslag LA/Frie liberale 2016

- Børnehave

- SFO I

- SFO II

3.420

1.416

972

11.310

2.150

1.150

14,0

17,4

26,9

Budgetforslag F/Ø 2016, børnehave

756

2.500

4,1

Dertil skal lægges den skattestigning som SF & Ø foreslår.

 

Frie Liberale og Liberal Alliance

Enhedslisten og socialistisk folkeparti

Frie Liberale og Liberal Alliance

Enhedslisten og socialistisk folkeparti

 

I pct.

I pct.

I mio. kr.

I mio. kr.

Øget forældrebetaling, omregnet til skatteprocent

0,22

0,05

10,3

2,5

Skattestigning

0,00

0,30

 

20,0

Påvirker alle borgere

0,00

0,30

 

20,00

Påvirker børnefamilier

0,22

0,35

10,30

22,50

         

Eksempel:

       

Øget forældrebetaling pr. år

            4.920

                1.512

   

Skattestigning

                   -  

                1.550

   

Årlig merudgift

            4.920

                3.062

   

Der er taget udgangspunkt i en børnefamilie med et børnehave- og et fritidshjemsbarn og en årlig skattepligtig indkomst på 800.000 kr.

En børnefamilie med et børnehave- og fritidshjemsbarn skal betale knap 5.000 kr. mere pr. år ved Frie Liberale og Liberal alliances forslag og godt 3.000 kr. mere pr. år ved Socialistisk folkeparti og Enhedslistens forslag.                                                    

Årsagen til Frie Liberale og Liberal alliances forslag rammer børnefamilierne mere er fordi der er færre til at bære udgiften, samt at omdannelsen af fritidshjem til SFO og madordningen specifikt påvirker forældrene til børn i målgruppen.

Nyttehaverne skal vi ifølge LA & Frie Liberale også vinke farvel til, de kalder det flot i deres forslag ”gratis” initiativer, de glemmer lidt at der både betales leje og renovation, samt vil jeg mene at dette er en investering i at vores ældre kan have et godt liv længere og dermed klare sig i eget hjem.

Værste forslag kommer dog fra LA & Frie Liberale, de vil åbenbart lukke Karlebo skole og samtidigt vil de nedægge valgstedet på Karlebo Kro, dette vil aldrig ske med Dansk Folkepartis stemmer.

Vil til sidst takke forvaltningen for gode ideer og oplæg til hvad der var muligt, en tak til de øvrige partier i forliget samt ikke mindst en tak til borgmesteren for god mødeledelse.b