Efter et år med fritidsklub i Egedalshallen er den første evaluering af fritidsklubben klar.

Resultatet er stor tilfredshed over hele linjen

Børn, forældre og medarbejdere er glade for klubben og også brugerne af Egedalshallen er positive overfor børnenes indtog i Egedalshallen.

Ikke mindst fordi forhallen nu er indrettet med idrætsfaciliteter og har fået helt nyt liv og anvendelsesmuligheder for alle brugere af hallen.


Der blev ikke skortet på diskussionslysten blandt politikere, foreninger og forældre i Kokkedal, da Børnehusene Kokkedals bestyrelse foreslog at oprette et fritidsklubtilbud i Egedalshallen.

Efter en del politisk tovtrækkeri og høringer i lokalsamfundet vedtog Byrådet i Fredensborg Kommune at placere fritidsklubben med plads til 40 børn i Egedalshallen.

Det er nu et år siden og klubben er fyldt med børn. Særligt børn der ikke har fundet sig til rette i andre fritidstilbud og børn fra specialklasserne på Kokkedal Skole har fundet vej til fritidsklubtilbuddet i Egedalshallen.

Formand for Børne- og Skoleudvalget Hanne Berg glæder sig over at såvel børn, forældre som brugere af hallen er tilfredse med løsningen i hallen. ”Målet med tilbuddet var blandt andet at tiltrække nogle af de børn i Kokkedal, som ikke normalt benytter sig af forenings- og klubtilbud, men egentlig har brug for spændende aktiviteter og kærlige pædagogiske rammer i eftermiddagstimerne. Det har vi gjort og det viser sig at fungere rigtig godt i rammerne ved Egedalshallen”.

I en rundspørge blandt børn og forældre i fritidsklubben er resultatet klart og tydeligt. 96 % af børnene, der har svaret, har tilkendegivet, at de enten er meget glade for tilbuddet eller glade for tilbuddet, mens dette gælder for alle forældre, som har svaret. Særligt de voksnes evne til at skabe spændende aktiviteter og ikke mindst et roligt og hyggeligt miljø roses af både børn og forældre. Samtidig er de gode idrætsfaciliteter i forhallen populære blandt børnene.

Områdeleder i Børnehusene Kokkedal Kristina Avenstrup er godt tilfreds med den fritidsklub der er skabt. ”Vi er glade for, at tilbuddet er blevet så godt modtaget af børn, unge og forældre. Vi har fået skabt et rigtig godt fritidstilbud, hvor der er plads til alle og mulighed for at få en rolig eftermiddag med nærværende voksne og et sundt eftermiddagsmåltid. Klubbens aktiviteter er tilrettelagt ud fra et princip om forpligtende fællesskaber og børnene har selv været med til at bestemme og designe indretningen af klubben."

Jette Hansen, Formand for brugergruppen af foreninger der benytter Egedalshallen samt formand for HUK Håndbold og Hovedformand for Kokkedal Idrætsklub, har kun positive bemærkninger til fritidsklubben. ”Det går forbavsende godt, børnene er søde og klubben er god til at lytte, hvis vi har ønsker til f.eks. støjniveauet. Det er et fint samarbejde” siger Jette Hansen og bemærker, at det nyindrettede centralrum i forhallen, som nu kan rumme sportsaktiviteter fungerer godt for fritidsklubbens medlemmer og for sportsforeningerne, som kan bruge det, når fritidsklubben har lukket.