Byrådet indledte fredag budgetprocessen med en strategisk drøftelse af den økonomiske politik og mulighederne for fortsat udvikling af kommunen.

Det skete med afsæt i kommunens aktuelle betrængte økonomiske situation og med afsæt i visionerne for strategiudkastet Fremtidens Fredensborg Kommune.


Budgettet for 2016 hviler på et foreløbigt grundlag, hvor der er et godt overblik over de økonomiske udfordringer, og hvordan disse kan håndteres med forskellige virkemidler.

Der er i år behov for en særlig stram økonomisk styring og en opbygning af kommunens kassebeholdning til et acceptabelt niveau.

Samtidig er der behov for at fastholde politisk fokus på den kommunale kernevelfærd og den fremtidige udvikling af kommunen. Processen med strategiudkastet Fremtidens Fredensborg Kommune vil give input til en politisk prioritering af de kommende års initiativer. Det sker blandt andet på de fem bymøder i bysamfundene og i landområderne - og på baggrund af nye ønsker fra fagudvalgene.

Byrådet er således enige om, at byudvikling og stram økonomisk politik kan og skal forenes i det videre arbejde med budget 2016.

"Vi har skærpet opmærksomheden på at sikre en stabil og sund økonomi fremover. Kassebeholdningen skal styrkes. Det er en forudsætning for, at vi kan skabe et økonomisk råderum og tage de nødvendige skridt henimod udviklingen af en kommune, der er endnu mere attraktiv for nuværende – såvel som for kommende borgere", siger borgmester Thomas Lykke Pedersen.

Budgetseminar i august

Arbejdet fortsætter på budgetseminaret til august. På det tidspunkt vil aftalen med regeringen om kommunernes økonomi i 2016 være klar.

Samtidig vil budgetseminaret være indledningen til de egentlige politiske forhandlinger frem mod vedtagelsen af næste års budget.