Det er ikke let at være flygtning i Danmark.

Slet ikke når det nye liv skal leves tusindvis af kilometer fra hjemegnen.

 

Derfor er det rart at få hjælp til alle de mange hverdagsgøremål som fx lægebesøg, ordne bolig eller fx at lære at bruge et bibliotek.

I Fredensborg Kommune hjælper foreningen Flygtningevenner Fredensborg med at give flygtninge en god start. Og nu har foreningen fået en pris for arbejdet.

Nordeas Skulderklappris - Det gode liv - er på 10.000 kroner og blev tildelt foreningen i sidste uge ved en fælles prisuddeling for 11 kommuner i Nordsjælland

Den nystiftede forening Flygtningevenner Fredensborg blev indstillet til prisen af Fredensborg Kommune, og det var da også næstformand for Social og Seniorudvalget i kommunen Kristian Hegaard, der overrakte prisen til sekretariatsleder Vera Wetlesen fra Frivilligcenter Fredensborg, som er foreningens kontaktperson.

”Fredensborg Kommune skal modtage 64 flygtninge i år.

Det er en kæmpe opgave at skaffe boliger og integrere så mange flygtninge i lokalsamfundet. Og kommunen har brug for al den hjælp vi kan få.

Set i det lys gør Flygtningevenner Fredensborg en helt særlig og uundværlig indsats, som er med til at sikre flygtningene en god modtagelse og start på deres liv i Danmark. Vores nye borgere skal føle sig velkomne, og foreningen er med til at gøre dem i stand til at forstå og være en del af lokalsamfundet. Det fortjener et stort skulderklap”, siger Kristian Hegaard, næstformand i Social- og Seniorudvalget.

20 lokale ildsjæle gør en forskel
Flygtningevenner Fredensborg består indtil videre af ca. 20 lokale ildsjæle, som hjælper kommunens flygtninge med hverdagsting som fx at samle møbler, komme på plads i boligen, indsamle køkkengrej, cykler, tøj, køre dem til lægeundersøgelser.

Foreningen arrangerer aktiviteter som bidrager til, at de nye borgere får indblik i den danske kultur og lærer deres nærmiljø at kende fx gennem besøg på kommunens biblioteker, ture til København eller en tur til vandet for at fiske.


"Det er med stor glæde, at Flygtningevenner Fredensborg modtager skulderklapprisen. Selvom vi først pr. 4. marts 2015 er blevet dannet som en formel forening med vedtægter, bestyrelse osv., så har vennerne været i gang siden efteråret 2014. Mange af vores sociale aktiviteter, f.eks. mandagens "Åbent hus"-arrangement, månedens lørdagsarrangement, og udflugter til museer og institutioner har rigtige store omkostninger set i vores perspektiv.

Disse omkostninger vil naturligt stige med den forventede modtagelse af endnu flere nye flygtninge i løbet af 2015. Vi er meget stolte over den anerkendelse, som vi har fået med prisen og kan tilføje, at pengene vil blive anvendt ubeskåret til støtte og hjælp til integration af flygtninge i vores kommune", siger Niels Erik Hougaard, formand for Flygtningevenner Fredensborg.


Foreningen har et tæt samarbejde med Fredensborg Kommune omkring modtagelse og integration af flygtninge i lokalsamfundet.

Foreningen er en af de mange aktive foreninger i Frivilligcenter Fredensborg, som Fredensborg Kommune har et særligt tæt samarbejde med via Frivilligcenteret.

Fakta:
Fredensborg Kommune modtog 9 flygtninge i 2014.
I 2015 er Fredensborg Kommune indtil videre tildelt en kvote på 64 flygtninge.