Fra 1. januar 2015 er Christen Amby indtrådt i Handicaprådet for Fredensborg kommune som repræsentant for SF.

Han afløser Susan Daoud, der som bekendt er gået over til Socialdemokratiet.

Christen Amby bliver 70 år den 7.3. i år og er rådgivende skatterevisor og mest kendt som skatteekspert vedrørende internationale skatteforhold.

Christen Amby har i sin ungdom været medlem af Københavns Borgerrepræsentation, og har altid interesseret sig for handicappedes forhold.

Christen Amby har selv et handicap, da han er født med klumpfod.

Christen Amby udtaler i anledning af sin indtræden i Handicaprådet:
”Fredensborg kommune har et velfungerende Handicapråd, og jeg vil fortsætte det udmærkede arbejde som Susan Daoud har udført for at sikre, at personer med handicap i Fredensborg får den fornødne støtte, hjælp og opmærksomhed.