Et flertal bestående af de borgerlige partier og Socialdemokraterne har brugt deres flertal til at forhindre en grundig og lovlig proces om en udvidelse af skydebanen i Langstrup Mose mener Hanne Berg SF .

 

 Administrationen havde vurderet, at der skal en ny landzonetilladelse til, fordi tilladelsen fra 2003 ikke var udnyttet efter sit indhold, og derfor var bortfaldet efter 3 år. På grundlag af det materiale jeg har set indtil nu, er jeg enig med administrationens vurdering, hvilket flertallet ikke er udtale Hanne Berg SF .

Derfor har jeg krævet sagen i byrådet i næste uge. Jeg vil have sagen tilbage i Udvalget, så vi kan få en grundig og redelig drøftelse på et bedre oplyst grundlag. Administrationen skal uddybe sagens komplekse problemer, og Udvalget skal have mulighed for at vurdere på ny, om landzonetilladelsen til at udvide skydebanen er bortfaldet eller stadig gælder.

Et vigtigt formål med lovgivning på naturområdet er at sikre, at der først træffes afgørelse, når alle vigtige hensyn er inddraget og afvejet overfor hinanden: Skydeforeningens interesse overfor naboers interesser og hensynet til naturbeskyttelsen mener Hanne Berg SF .

Denne grundige afvejning forhindres med løsningen, som flertallet har valgt. Det her er en principiel sag om, hvorvidt naboer og naturen kan få deres legitime hensyn inddraget i sagsbehandlingen i Fredensborg Kommune slutter Hanne Berg SF .