Ligesom andre kommuner i regionen har Fredensborg Kommune de senere år oplevet, at grupper af unge har begået kriminalitet og udvist en utryghedsskabende adfærd. Det er sket i både Kokkedal og Nivå.

I samarbejde med Nordsjællands Politi arbejder kommunen på at skabe trygge rammer for kommunens borgere, og derfor lancerede Fredensborg Kommune sidste år en Exit-strategi, der skal hjælpe de unge med at stoppe deres kriminelle aktiviteter og ændre adfærd.

Nu har kommunens Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg besluttet, at fortsætte indsatsen, hvor fokus er gennem individuelle ”kontrakter”, at tilbyde de unge en vej ud af kriminalitet. 

”Vi er i fuld gang med exit-indsatsen i samarbejde med Nordsjællands Politi.

Vi er i kontakt med de unge kriminelle, men det er et langt sejt træk, som vi godt ved tager sin tid, før vi kan se de endelige resultater.

Derfor arbejder vi også på andre fronter – fx i forhold til at forebygge, at nye unge rekrutteres af de kriminelle miljøer.

Jeg er optimistisk og tror på, at vores styrkede indsats gør en forskel – både i forhold til at hjælpe de unge på rette spor – samt til at skabe mere tryghed i vores bysamfund”, siger Thomas Elgaard, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen ser exit-indsatsen som et væsentligt element i den samlede pakke af tiltag, der hjælper unge utilpassede unge i kommunen:

”Vi har iværksat en lang række af tiltag, der skal hjælpe unge utilpassede i kommunen.

Mange af dem er forebyggende og tilbyder forskellige aktiviteter i hverdagen – ofte i samarbejde med de boligsociale projekter i Kokkedal og Nivå.

Andre – som fx exit-indsatsen er individuelle tiltag overfor enkeltpersoner, og det sker i tæt samarbejde med politiet.

Job og uddannelse til de unge er helt essentielt, hvis de skal have en chance for at komme på ret kurs. Det er derfor krumtappen og kernen i vores strategi”.

Motivation, aftale og fastholdelse

Exitindsatsen overfor de enkelte unge er koordineret i et tæt samarbejde mellem de relevante instanser i Fredensborg Kommune og politiets Enhed for Trygge Boligområder. Samarbejdet skal sikre en håndholdt, helhedsorienteret indsats, som strækker sig over tre faser:

Motivering til exit

Indgåelse af individuel aftale ”en vej ud”
Fastholdelse i den gode udvikling
I motivationsfasen adresseres den enkelte unge. Ytrer den unge ønske om at ændre kurs, får den unge skitseret et realistisk alternativ, og en tæt og støttende relation etableres for at nå målet.

Herefter indgås en individuel aftale, som har form af en kontrakt, der tiltrædes af den pågældende unge, kommunen og politiet. Den unge kan få myndighedernes hjælp til f.eks. at skaffe arbejde, praktik og uddannelse, etablere afdragsordninger og opnå bolig samt evt. afsoningsforhold, som muliggør arbejde eller uddannelse.

Til gengæld forpligter den enkelte unge sig til at afstå fra kriminalitet og banderelaterede aktiviteter.

I den tredje fase vedligeholdes den gode udvikling.

Den unge får fortsat støtte i form af et efterværn, og slippes ikke af myndighederne, før end den unge er parat og i stand til selv at fastholde kursen.

Indsatsen har båret frugt, og flere udsatte unge er via en håndholdt indsats kommet i gang med arbejde eller uddannelse, og har vendt den negative udvikling.

Tæt samarbejde med politiet

Nordsjællands Politi spiller en væsentlig rolle i hele exit-strategien.

Politiet har ansvaret for at bekæmpe kriminalitet og utryghedsskabende adfærd blandt udsatte unge.

Derfor sker indsatsen overfor de kriminelle ungdomsgrupperinger i Fredensborg Kommune i tæt samarbejde med Nordsjællands Politi og koordineres med den helhedsorienterede indsats kommunen, boligselskaberne og politiet i øvrigt har iværksat.

”Vi har et fremragende samarbejde med Fredensborg Kommune – det gælder også omkring exit-indsatsen overfor de unge kriminelle over 18 år. Selv om de kriminelle ungdomsgrupperinger i kommunen har fyldt meget i mediebilledet, så fylder de ikke meget i antal.

Vi har derfor også et godt overblik over omfang og muligheder i forhold til at hjælpe de unge med at komme ud af kriminaliteten. 

Dét arbejde er vi godt i gang med sammen med kommunen – og vi ved fra andre steder i landet, at denne form for indsats virker, hvis vi griber det rigtigt an”, siger chefpolitiinspektør Flemming Drejer.