Markant fald i kriminaliteten i de almene boligområder

Risikoen for at opleve eller blive offer for en lovovertrædelse i de almene boligområder i Kokkedal og Nivå er faldet markant.

Det viser kriminalitetsstatistikken i en ny rapport fra Nordsjællands Politi. Rapporten viser udviklingen i kriminaliteten i 10 udvalgte boligområder i Nordsjælland fra 2011 til og med 2014.

Analysen konkluderer, at kriminaliteten i Nordsjælland følger tendensen for resten af landet og falder. I Kokkedal og Nivå er faldet så stort, at det nu er på det laveste niveau i de fire år, politiet har lavet målingerne.

Færre villaindbrud i Kokkedal
I Kokkedal er den samlede kriminalitetsscore for boligområderne omkring Egedalsvænge faldet med hele 55 procent fra 2013 til 2014, mens faldet udgør 16 procent, når man sammenligner 2014 med tallet for 2011.
Det seneste års samlede fald i Kokkedal skyldes forskellige forhold, blandt andet færre villaindbrud og færre tilfælde af hærværk.

 

 

Færre urohændelser i Nivå
I Nivå viser de tilsvarende tal for Nivåhøj/Islandshøjparken et fald fra 2013 til 2014 på 23 procent, mens faldet sammenlignet med 2011 er på beskedne 7 procent, hvilket skyldes, at kriminaliteten i Nivåhøj tilbage i 2011 lå på et forholdsvis lavt niveau.
Det seneste års fald i Nivå skyldes blandt andet færre indbrud i lejligheder og et fald i urohændelser.


Kriminalstatistikken er netop blevet forelagt for Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats.

”Det er en positiv nyhed, at kriminaliteten set over en bred kam er faldende i både Kokkedal og Nivå.

Dermed følger udviklingen den generelle tendens i Danmark. Men der er tydeligvis stadig forhold, der skal arbejdes med lokalt. Det er et langt sejt træk”, udtaler formanden for udvalget Knud Løkke Rasmussen, der understreger vigtigheden af et målrettet samarbejde mellem kommune og Nordsjællands Politi om kriminalitetsforebyggende indsatser.

 

 

 

 

Hos Nordsjællands Politi er politidirektør Finn Borch Andersen glad for udviklingen:

”Det er dejligt at se, at den samlede kriminalitet falder i de boligområder, hvor politiet har gjort en særlig indsats de senere år.

Det er godt nyt. Ikke mindst for borgerne i Nivå og Kokkedal, for her er faldet ret markant”.