Netradio

Søg på humleborg

Public acces

Tilsynsmyndighed

Støtteforening

Flere lokale nyheder

Samarbejdspartner

Humleborg er medlem af:

Tidligere skattechef i Fredensborg-Humlebæk Kommune, bosiddende i Snekkersten, er en aktiv person her i lokalområdet. Han er formand for Fredensborg Jazzklub og Berleburgklubben, han er kasserer for Radio Humleborg og Jazzkanalen - hvor han også er aktiv studievært. Der ud over laver han en række jazzaktiviteter rundt omkring, blandt andet i Fredensborg og på Scandlines Helsingør-Helsingborg og meget mere. Det kommer der nu et TV program om.

I dag - onsdag den 14. marts - blev der sat 10 redekasser op til hvinanden i Slotsparken ned mod Esrum Sø. De sorte kasser til hvinand-hunnen er sat op i seks meters højde. Men højden er ikke noget problem for 81-årige Johannes Bang. Han holder sig i gang med bl.a. at hjælpe kommunen med at sætte kasser op, så der kan komme flere fugle til området.

Siden kommunen overtog opgaven med at inddrive ejendomsskatter er restancerne faldet med næsten 90 pct.

Kokkedal har fået fire flotte løberuter. Så oplev Kokkedal til fods - i løb eller på en gåtur. Ruterne er markeret med løbepinde. De står rundt om og er nemme at se og følge.

Som et led i Folketingets ønske om at omstille Danmark til grøn energi er det ikke længere lovlig at få installeret nyt oliefyr, hvis man har mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme eller naturgas. I samarbejde med Hørsholm, Helsingør og Rudersdal kommuner holder Fredensborg Kommune derfor informationsmøder for boligejere med oliefyr.

Alle borgere opfordres til at indsende forslag til modtagere af årets arkitekturpris inden den 4. marts. Prisen uddeles på rådhuset den 9. maj.

Socialdemokratiet vil tage initiativ til, at Kommunen ved et årligt arrangement er med til at fejre de frivillige ledere fra foreningslivet ved et aftenarrangement med spisning, underholdning og eventuelt uddeling af lederprisen.

Ny måling viser, at kommunens ansatte trives i et godt samarbejde med deres kolleger og har stor indflydelse på, hvordan de løser deres opgaver. 

Børne- & Skoleudvalget i Fredensborg Kommune besluttede på deres møde i midten af januar 2018, at Karleboskole skal synliggøres noget mere i lokalsamfundet for at trække flere elever til. Vi har talt med  formand for Børne- & Skoleudvalget i Fredensborg Kommune om hvordan det kan gøres.

Det var med stor sorg, at Karlebo Idrætsforening forleden modtog den triste besked om, at vores frivillige ildsjæl Per Knudsen var død. Selvom kræften desværre vandt til sidst, vil Per Knudsen for altid være en del af Karlebo IFs historie.

I forbindelse med sidste uges skriverier i dagspressen, om at Fredensborg Kommunes byrådsmedlemmer fremover vil få overvåget deres elektroniske post af borgmesteren, så har Radio Humleborg taget fat i netop borgmesteren, for at få en forklaring på sagen.

I forbindelse med sporfornyelsen af Kystbanen skal BaneDanmark i sommeren 2018 udskifte jernbanebroen over Dageløkkevej i Humlebæk samt jernbanebroen over Møllevej i Nivå. Som led i arbejdet, forventer BaneDanmark  at spærre begge veje for gennemkørsel fra udgangen af januar og frem til september.

Byrådets ambitioner er store. Lergravsområdets fantastiske natur skal være ramme for liv og aktiviteter for alle borgere i alle aldre. Radioen har talt med Bo Hilsted fra Fritids- og Idrætsudvalget i Fredensborg Kommune om hvad planer er og forløbet vil være. Borgerne kan selv bidrage med input.