Fredensborg Kommune har stadig stor succes med at tilbyde ældre hjemmeboende borgere frivillige personlige træningsforløb, der skal styrke borgernes mulighed for at klare sig selv i hverdagen.

Børn, voksne og forældre i Børnehuset Ådalen i Kokkedal får gæster langvejs fra i morgen tirsdag.

Nu starter vi op igen!

Er du senior og har du problemer med at forstå en computer, så mød op i Lindehuset Jernbanegade 28.b i Fredensborg torsdag d. 12. sep.

Hvordan spotter man en hjerneskade?

Hvad siger den nyeste forskning om hjerneskaderehabilitering?

Hvordan styrker man det tværsektorielle samarbejde?

 

Fredensborg Kommune har fået undersøgt alle kommunale bygninger opført eller renoveret mellem 1950 og 1977 for PCB.

Der er konstateret PCB i 19 af 24 bygninger, men i langt de fleste var niveauet i fugeprøverne så lavt, at der ikke har været behov for luft-målinger.

Politikkerne i Fredensborg Byråd har inviteret alle hjemmeboende pensionister i kommunen på sommerudflugt.

Det er et populært tilbud, som mange ældre i kommunen har valgt at sige JA TAK til.

Så er der igen Sletten Havnedag. Det er i år den 24. augsut og starter klokken 12.00 til klokken 13.30 med gratis sildebord, sponsoreret af Axel Jessen/Sletten Fiskehus.

Der er sat hegn og forbudsskiltning op ved den nedlagte Asminderød Skole i Fredensborg by.

I november 2013 vil Byrådet tager endelig stilling til nedrivningen af Asminderød Skole.

Når der sker ulykker eller uheld, der påvirker miljøet, er det vigtig, at der bliver grebet ind hurtigt, så skaderne kan begrænses.

Det gælder fx udslip af gylle eller kemikalier til vandløb, eller når der løber olie og benzin fra forulykkede køretøjer ned i vejgrøft eller kloak.

Den ombyggede Borgerservice på Rådhuset i Kokkedal er en succes.

Det viser en undersøgelse blandt besøgende på Rådhuset.

Efterårets program for Sundhedscaféen er nu klar på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

På hjemmesiden har sundhedsplejen også lagt vejledninger og link til relevante emner for alle familier i Fredensborg kommune

Vejrudsigten siger 30 grader igen i den kommende weekend.

Det er skønt for de fleste, men for svækkede ældre betyder det øget risiko for dehydrering.

Derfor aflægger hjemmeplejen i Fredensborg Kommune ekstra væskebesøg hos svækkede ældre i disse dage.

Det varme sommervejr betyder flere gæster på kommunens strande. Men de høje temperaturer har sat gang i opblomstringen af alger i de indre danske farvande.