Nu skal japanerne høre hvordan

Gennem det sidste år har Fredensborg kommune opnået opsigtsvækkende resultater ved at bruge en robot – udformet som en sæl - til borgere med fysiske og psykiske handicap.

En ny læringsstrategi, der går på tværs af skoler og institutioner i Fredensborg Kommune byder på større sammenhæng mellem pædagoger og læreres arbejde med udvikling af børns faglighed og trivsel.

Også forældrenes rolle lægges der særligt vægt på i den nye strategi.

I dag gik arbejdet i gang med at udbedre og renovere veje og stier i Fredensborg Kommune. Over de næste 15 år skal i alt 230 kilometer veje have ny asfalt i større eller mindre grad. Dermed vil hele kommunens vejnet blive renoveret og forbedret.

Der var store smil og godt humør, da de 12 nye boliger til udviklingshæmmede voksne blev indviet  mandag på Lindegården i Fredensborg.

Med udvidelsen har Lindegården nu i alt 36 boliger, og bostedet kan tilbyde pleje og omsorg til udviklingshæmmede med mere forskellige behov, end tilfældet er i dag.

De næste par uger kan borgerne kombinere weekendindkøbene med praktisk og brugbar information om digital post, når Fredensborg Kommune sender den nye IT-bus på rundtur i kommunens indkøbscentre.

Fredensborg Kommune opfordrer nu borgere til at bruge deres smart phone i kampen mod kæmpe-bjørnekloen.

På initiativ fra ungdomsskolens bestyrelsesformand Rasmus Østrup Møller stillede 10 af medlemmerne af Fredensborg byråd op som frivillige voksne til den alkoholfrie ungdomsfest Polka House i Ungecenter fredag aften.

fransk-sygesengFlere og flere kommuner satser nu på at give ældre borgere et alternativ til indlæggelse på et sygehus. 

Seneste eksempel er Fredensborg Kommune, hvor fem af 32 nye pladser på kommunens ombyggede Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm er øremærket som akutpladser.

Co2-ballon 001Igen er det lykkedes Fredensborg Kommune at give energikurven et markant knæk i den rigtige retning: Nedad.

Den CO2, som udledes fra energiforbrug i kommunens bygninger og transport, er faldet med 16,6 pct. siden 2008

Diabetes indsamling 2012 JerryHørsholm og Fredensborg går sammen og samler ind til ’Støt børn med diabetes’

Ja, vi er digitale og borgerne er flittige brugere af selvbetjeningsløsningerne.

Et flertal i Byrådet i Fredensborg Kommune har besluttet at sælge den gamle bygning – Hegels Minde – i Fredensborg By til det almene boligselskab Lejerbo.

Nu kan du være med til at sætte dit fingeraftryk på det fremtidige børnebibliotek i Fredensborg og samtidig lære, hvordan det er at være arkitekt. Det sker ved et arrangement søndag den 9. juni på Fredensborg Bibliotek for børn og deres familier.