Hver sommer sætter alt for mange sig bag rattet med for høje promiller i blodet. I ny kampagne sammen med Rådet for Sikker Trafik og politiet beder Fredensborg Kommune derfor alle bilister om at lade bilen stå, hvis de har drukket.

En gammel tunnel under Kongevejen i Fredensborg skal fjernes og der bliver derfor omkørsel via Humlebækvej, Benediktevej, Jernbanegade og Lundebakken mellem den 29. juni og 3. juli

Økonomiudvalget i Fredensborg Kommune, skal den 23. juni på deres møde tage stilling til nogle indkommende ansøgninger fra kulturelle institutioner i kommunen om kompensation grundt tab som følge af Corona-krisen. Blandt andet søger Kunstmuseet Louisiana om 5 mio. kr.

De to skolebygninger i Kokkedal har altid været adskilt af en bred sti, som har betydet en stor upraktisk omvej for både elever og lærere. Men onsdag kunne man endelig indvie en ny bro, som binder de to bygninger – Øst og Vest - sammen på smuk og enkel vis.

Byrådet i Fredensborg Kommune har besluttet at holde to digitale borgermøder i juni om to nye lokalplaner i Nivå. De to digitale møder erstatter to fysiske borgermøder, hvor der ellers højest må være 50 deltagere på grund af forsamlingsforbuddet.

2020 er valgår i folkekirken rundt omkring i hele landet og dermed også i både Asminderød og Grønholt Sogne. Til menighedsrådsvalget vælges de nye menighedsråd for en periode på fire år. I 2020 skal menighedsrådene, som noget nyt, vælges på en valgforsamling i september, hvor kandidater opstilles og vælges.

Det skal være lettere både at være pendler i bil og på cykel i Fremtidens Nivå Bymidte. Her oprettes nye dedikerede pendlerparkeringspladser på centersiden af stationen og indføres en parkeringsnorm for cykler, så der også bliver god plads til cyklisterne.

Nordsjællands Brandvæsens administration og vagtcentral bliver boende i lokaler i Kokkedal Industripark. Brandvæsenet havde ellers planer om at flytte aktiviteterne til brandstationen i Hørsholm, men nye beregninger viser, at en flytning vil koste 21 mio. kr. Estimatet var ellers en pris på 6 mio. kr. I stedet vil brandvæsenet søge at afhjælpe indeklimaproblemer i Kokkedal.

Syv ud af ti gange, hvor en cyklist kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken, sker det i et vejkryds. Det kan og skal der gøres noget ved, lyder det fra Fredensborg Kommune, som er gået sammen med Rådet for Sikker Trafik for at gøre trafikken mere sikker for cyklisterne.

I Fredensborg Kommune fejrede man befrielsen sammen – på afstand. Borgmester Thomas Lykke Pedersen gav sit personlige frihedsbudskab og man kunne synge med på ”I Danmark er jeg født” og ”En lærke letted”. Fejringen sker dog digitalt på grund af coronasmitten.

Den 4. maj fejrer vi, at det er 75 år siden, at danskerne kunne rive mørklægningsgardinerne ned, fordi Danmark atter var frit. Fejringen sker dog digitalt på grund af coronasmitten.

Som et led i Fredensborg Kommunes ambition om at fremme biodiversiteten, har Infrastruktur- og Teknikudvalget besluttet at lade udvalgte vejrabatter vokse vildt til glæde for blomster, bier og andre insekter.

Fredag formiddag uddelte Ældre Sagen i Fredensborg kommune knap 1.000 flødeboller købt hos Spangsberg i Hillerød. Seks af foreningens bestyrelsesmedlemmer stod for leveringen til kommunens seks plejecentre.