Netradio

Søg på humleborg

Public acces

Tilsynsmyndighed

Støtteforening

Flere lokale nyheder

Samarbejdspartner

Humleborg er medlem af:

Fredensborg Kommune fortsætter den gode udvikling med at reducere CO2-udledningen. Samtidig falder udgifterne til el og varme.

Energivirksomheden Verdo Teknik har vundet udbuddet om at stå for drift og vedligeholdelse af kommunens 11.000 lamper ved veje og stier de næste fire år.

Arbejdet med at formulere en helhedsplan for lergravsområdet i Nivå kører som planlagt og arbejdsgruppen har et forslag klart. Derfor inviteres alle interesserede til dialogmøde den 16. maj.

Målingen skal give et solidt faktuelt grundlag forud for et borgermøde i august og politisk beslutning om eventulle ændringer.

Bådfarten Esrum Sø sætter de to færger Rolf og Viking i søen og sæsonen for sejllads starter 1. maj og der sejles frem til 30. september fra solopgang til solnedgang, dog uden fast fast sejlplan, men på efterspørgsel. Samtidig åbner traktørstedet Fændrikhus i Gribskov den 12. maj, hvor sejladsen kan tilgå.

En kort og intens proces skal munde ud i en ny grundfortælling for Nivå og være afsæt for den konkrete udvikling af bymidten. Kommunen har netop valgt det rådgiverteam, som skal stå i spidsen for processen, skriver Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse.

Sejlklubben Esrum Sø fejrer sit 50 års jubilæum, søndag den 22. april 2018. Dagen starter med optimistsejlads i Fredensborg havn kl.12,00. Kl. 13,00 hejses standeren og formanden holder standerhejsnings talen. Derefter derefter er der reception i klubhuset, med lidt godt til halsen og ganen, oplyser Børge Østergaard på vegne i bestyrelsen for Sejlklubben Esrum Sø.

I forbinelse med den varslede konflikt, mellem kommunerne og de ansatte, har Fredensbrog Kommunes Center for Skoler og Dagtilbud udsendt en skrivelse til forældre med børn i de kommunale skoler om hvorledes man forholder sig i tilfælde af lockout.

Kom og vær med til en stemningsfuld aften onsdag den 4. april. Traditionen tro arrangeres et fakkeltog fra Fredensborg Station til Fredensborg Slot for at ønske den kongelige familie en dejlig sommer på slottet.

Mange ideer og perspektiver på fremtidens Nivå Havn og Strandpark er blevet drøftet – nu er det tid til at sætte handling bag ordene! Fredensborg Kommune håber, du vil bidrage til fælles ideudvikling om, hvordan vi kan tænke stort på lang sigt og starte småt på kort sigt gennem konkrete aktiviteter.

Fredensborg Kommune, er opmærksom på, at der det sidste halve års tid generelt har været en høj vandstand i de offentlige vandløb, samt til tider oversvømmelser på lavliggende arealer langs med vandløbene. Især arealer i Langstrup Mose langs med Nivåen har været ramt af oversvømmelser. Hvis du oplever at der ligger spærringer i vandløbet skal du kontakte Nordsjællands Park og Vej.

Fredensborg Gymnastikforening bød i weekenden til den årlige traditionelle hjemmeopvisning i Fredensborghallen. Der var flere hundrede publikummer henover dagen.

Nivå Gymnastikforening blev stiftet i 1928 og fylder derfor 90 år i denne sæson. Dette skal fejres den 17. marts 2018 i NKK-hallen. Her inviteres til reception og opvisning åbent for alle, det skriver www.seos.nu