Fredensborg Kommune har fået undersøgt alle kommunale bygninger opført eller renoveret mellem 1950 og 1977 for PCB.

Der er konstateret PCB i 19 af 24 bygninger, men i langt de fleste var niveauet i fugeprøverne så lavt, at der ikke har været behov for luft-målinger.

Politikkerne i Fredensborg Byråd har inviteret alle hjemmeboende pensionister i kommunen på sommerudflugt.

Det er et populært tilbud, som mange ældre i kommunen har valgt at sige JA TAK til.

Så er der igen Sletten Havnedag. Det er i år den 24. augsut og starter klokken 12.00 til klokken 13.30 med gratis sildebord, sponsoreret af Axel Jessen/Sletten Fiskehus.

Der er sat hegn og forbudsskiltning op ved den nedlagte Asminderød Skole i Fredensborg by.

I november 2013 vil Byrådet tager endelig stilling til nedrivningen af Asminderød Skole.

Når der sker ulykker eller uheld, der påvirker miljøet, er det vigtig, at der bliver grebet ind hurtigt, så skaderne kan begrænses.

Det gælder fx udslip af gylle eller kemikalier til vandløb, eller når der løber olie og benzin fra forulykkede køretøjer ned i vejgrøft eller kloak.

Den ombyggede Borgerservice på Rådhuset i Kokkedal er en succes.

Det viser en undersøgelse blandt besøgende på Rådhuset.

Efterårets program for Sundhedscaféen er nu klar på Fredensborg Kommunes hjemmeside.

På hjemmesiden har sundhedsplejen også lagt vejledninger og link til relevante emner for alle familier i Fredensborg kommune

Vejrudsigten siger 30 grader igen i den kommende weekend.

Det er skønt for de fleste, men for svækkede ældre betyder det øget risiko for dehydrering.

Derfor aflægger hjemmeplejen i Fredensborg Kommune ekstra væskebesøg hos svækkede ældre i disse dage.

Det varme sommervejr betyder flere gæster på kommunens strande. Men de høje temperaturer har sat gang i opblomstringen af alger i de indre danske farvande.

Nordsjællands Brandvæsen advarer mod afbrænding i det fri og anvendelse af ukrudtsbrænder.

Det er nu så tørt i Danmark, at der er en stærkt øget risiko for brand, når der grilles, tændes bål eller arbejdes med ukrudtsbrænder.

Fredensborg har i denne uge været landets modelflyve-centrum. Over 50 familier fra hele Danmark har haft sat hinanden stævne og fløjet med modelfly i Langstrup Mose. Vi har lavet en reportage fra stævnet, som kan høres her.

Efter sommerferien går gravemaskiner i gang med at påbegynde udbygningen af fjernvarme i Humlebæk. Arbejdet vil strække sig til 2015, hvor aktiviteterne vil være synlige i bybilledet.

Fredensborg er landets modelflyve-centrum den kommende uge, over 50 familier fra hele Danmark bor på Fredensborg-skole, flyver i Langstrup og skal opleve Nordsjælland.