Fredensborg Kommune skal advare borgerne i de kommunale udlejningsboliger om, at der inden for den senere tid har været to eksempler på, at en ukendt mand har udgivet sig for at være kommunalt ansat.

Fredensborg Kommune har ansøgt en særlig statslig pulje, hvor kommunerne kan søge medfinansiering til bl.a. motorvejstilkørsler.

Den tidligere formand for Fredensborg Handel & Håndværkerforening Holger Veiby, er mandag afgået ved døden.

Ære være hans minde.

2811 løbere var klar til årets Xtreme Mandehørm i Fredensborg, og selvom det ikke havde regnet i ugen op til årets mudderløb, så havde skoven gemt masser af ildelugtende mudder til de mange løbere skriver Uge-Nyt.

Der bliver boret og banket på taget af Fredensborg Rådhus. Som en del af Fredensborg Kommunes energiinvesteringer sættes solceller op på vestsiden af rådhuset. De kan ses fra motorvejen og er et synligt udtryk for den omfattende satsning på grøn energi og energirenovering, som er undervejs i kommunens bygninger.

Kun cirka en tredjedel af nydanskerne stemte ved sidste kommunal- og regionsvalg for fire år siden. Det skal der laves om på, mener Ungdommens tænketank YouGlobe, som derfor rejser ud til 20 kommuner over hele landet for at holde valgmøder for nydanskere i samarbejde med Social-, Børne- og Integrationsministeriet op til valget 19. november. Her i blandt Fredensborg Kommune den 13. november 2013.

Fredensborg Kommunes Handicappris bliver i år uddelt for femte gang, og prisen vil blive overrakt på FN’s internationale handicapdag den 3. december 2013.

 

Modige og stolte elever leger engelsk i 1. klasse

Fra næste skoleår vil alle landets elever i 1. og 2. klasse lærer engelsk. I dag er det kun obligatorisk fra 3. klassetrin.

Fredensborg Kommunes kvalitetsrapport for skoleområdet viser, at elevernes resultater for skoleåret 12/13 holder det flotte niveau, det har ligget på de senere år.

Når den nye ungdomsklub åbner i Kokkedal omkring efterårsferien, så bliver det med politiet i en langt mere aktiv rolle i hverdagens aktiviteter  og tilbud, end det normalt ses i landets ungdomsklubber.

I de kommende måneder går gravearbejdet i gang for at modernisere internetforbindelserne til kommunens institutioner, skoler og plejecentre.

  

 

Så er det tid til den årlige Seniorsurf-dag, hvor ældre har mulighed for at udforske nettet på en sjov og tryg måde.

Gravide medarbejdere i Fredensborg Kommune får nu et tilbud om hjælp til både at klare og håndtere en travl arbejdsdag samtidig med at fødslen nærmer sig, og fysiske og psykiske bekymringer kan trænge sig på.